skip to Main Content

1. EEN DOEL

Wij zijn gekomen
Voor een ontmoeting met U
En wij verlangen
Met heel ons hart naar meer van U.
Wat geweldig dat U hier bent!
Heer, ons loflied is Uw troon.
Heel ons wezen is alleen op U gericht.
Voor de troon van Uw genade
Mogen wij als kinderen zijn,
Daarom vieren wij het leven in Uw licht!

Refrein
Heer, wij zingen en aanbidden
Om Uw goedheid en Uw trouw.
Onze dank en onze liefde zijn voor U.
En er is geen andere reden
Waarom wij hier samen zijn.
Wij komen hier voor één doel: dat bent U!

 

2. LION AND THE LAMB

He’s coming on the clouds
Kings and kingdoms will bow down
And every chain will break
As broken hearts declare His praise
Who can stop the Lord Almighty?

Refrein
Our God is the Lion, the Lion of Judah
He’s roaring with power and fighting our battles
And every knee will bow before You
Our God is the Lamb, the Lamb that was slain
For the sin of the world
His blood breaks the chains
And every knee will bow
before the Lion and the Lamb (2x)

So open up the gates
Make way before the King of kings
Our God who calls the saved
Is here to set the captives free
Who can stop the Lord Almighty?

Refrein
Our God is the Lion, the Lion of Judah
He’s roaring with power and fighting our battles
And every knee will bow before You
Our God is the Lamb, the Lamb that was slain
For the sin of the world
His blood breaks the chains
And every knee will bow
before the Lion and the Lamb (2x)

Who can stop the Lord Almighty?
Who can stop the Lord Almighty?
Who can stop the Lord Almighty?
Who can stop the Lord? (2x)

Refrein
Our God is the Lion, the Lion of Judah
He’s roaring with power and fighting our battles
And every knee will bow before You
Our God is the Lamb, the Lamb that was slain
For the sin of the world
His blood breaks the chains
And every knee will bow
before the Lion and the Lamb (2x)

 

3. GLORIE AAN GOD

Glorie aan God, glorie aan God.
Glorie aan God, glorie aan God.

Lof zij de Heer, Hem komt toe alle eer,
Hij is het Lam dat regeert tot in eeuwigheid.
Zijn woord is macht, heeft ons vrijheid gebracht,
wij aanbidden, wij knielen voor Jezus.
Groot is zijn trouw, eeuwig zijn kroon,
overwinnaar zal Hij zijn over zonde, dood en pijn.
Heel het rijk der duisternis weet wie Jezus Christus is.
Hij is de hoogste Heer.

Glorie aan God, glorie aan God.
Glorie aan God, glorie aan God.

Kondigt het aan door de kracht van zijn naam,
heel de aard’ wordt vervuld van zijn glorie.
Satan, hij beeft, want hij weet: Jezus leeft,
Hij is verslagen, het Lam troont voor eeuwig.
Jezus is Heer, redder en Heer.
Overwinnaar zal Hij zijn over zonde, dood en pijn,
heel het rijk der duisternis weet wie Jezus Christus is.
Hij is de hoogste Heer.

Glorie aan God, glorie aan God.
Glorie aan God, glorie aan God.

Heersen met Hem op de troon en zijn stem,
spreekt van liefde, vervuld ons met glorie.
Heilig en vrij, alle tranen voorbij,
eeuwig vreugde van God, lof, aanbidding.
Waardig het Lam, waardig het Lam.
Overwinnaar zal hij zijn, over zonde, dood en pijn,
heel het rijk der duisternis, weet wie Jezus Christus is.
Hij is de hoogste Heer.

Glorie aan God, glorie aan God.
Glorie aan God, glorie aan God.

 

4. I WALK BY FAITH

I walk by faith, each step by faith
To live by faith, I put my trust in You
I walk by faith, each step by faith
To live by faith, I put my trust in You

Every step I take is a step of faith
No weapon formed against me shall prosper
Every prayer I make is a prayer of faith
And if my God is for me
Who can be against me? (herhaal het lied)

 

5. STA EENS EVEN OP

Sta eens even op als je Jezus liefhebt.
Sta eens even op als je van Hem houdt.
Laat eens merken, laat eens merken
dat je van Hem houdt.

Geef elkaar de hand…
Draai eens even rond…
Spring eens in de lucht…
Ga eens even zitten…

 

6. STAMP EENS MET JE VOETEN

Stamp eens met je voeten (2x)
Klap eens in je handen (2x)
Draai eens in de rondte (2x)
En tel eens al je tanden (2x)

Geef je neus een zoen (2x)
Hoe moet je dat trouwens doen? (2x)
Zwaai eens in de lucht (2x)
En slaak een diepe zucht: OE! (2x)

Met alles wat in ons is (2x)
Prijzen wij de Heer (2x)
We stampen en we klappen (2x)
En we zingen nog een keer (2x)

 

7. HOSANNA (MET ONS LIED HEER)

Met ons lied, Heer,
roept ons hart uit naar U, naar U alleen.
Vol verwachting, vol verlangen naar U;
U maakt ons één.
Als wij U zien, Heer,
geeft U kracht om op te staan.
Wij mogen vrij van angst en schaamte,
in uw huis binnengaan.

Refrein
Hosanna, hosanna,
U bent de God van redding,
U zij de eer, aanbidding.
Hosanna, hosanna,
kom met uw Geest, vernieuw ons,
verheerlijk uw naam, Heer Jezus.

Met ons lied, Heer,
keert ons hart zich naar U, naar U alleen.
U maakt harten die gebroken zijn heel;
U maakt ze één.
Als wij U zien, Heer,
geeft U kracht om op te staan.
Wij mogen vrij van angst en schaamte,
in uw huis binnengaan.

Refrein
Hosanna, hosanna,
U bent de God van redding,
U zij de eer, aanbidding.
Hosanna, hosanna,
kom met uw Geest, vernieuw ons,
verheerlijk uw naam, Heer Jezus.

 

8. ZEGEKROON

U zult altijd voor ons strijden
U hebt steeds uw trouw getoond
Deze waarheid is mijn blijdschap
Heer, U draagt de zegekroon
U, mijn helper en beschermer
U, mijn redder en mijn vriend
Uw genade is mijn adem en mijn lied

Waar uw grootheid wordt bezongen
Wil ik knielen voor uw troon
Waar U bent, verstilt de onrust
Want U draagt de zegekroon
Vul dit huis nu met uw glorie
Vul ons hart met heilig vuur
Uw genade is mijn adem en mijn lied

Refrein
Halleluja! Jezus overwon
Jezus overwon
Halleluja! Prijs Hem
Die de wereld overwon

U zult altijd voor ons pleiten
U zocht door tot U ons vond
En geen macht kan U bestrijden
Want U draagt de zegekroon
U bent Jezus, de Messias
Die de wereld redding biedt
Uw genade is mijn adem en mijn lied

Refrein
Halleluja! Jezus overwon
Jezus overwon
Halleluja! Prijs Hem
Die de wereld overwon

Elke muur wordt neergehaald
Ieder bolwerk afgebroken
U draagt de zegekroon
U overwon, U overwon!

Aan het kruis leek U verslagen
Maar U hebt de dood onttroond
Zelfs het graf kon U niet houden
Want U draagt de zegekroon
U draagt de zegekroon
Halleluja!

Refrein
Halleluja! Jezus overwon
Jezus overwon
Halleluja! Prijs Hem
Die de wereld overwon

Elke muur wordt neergehaald
Ieder bolwerk afgebroken
U draagt de zegekroon
U overwon, U overwon!

 

9. VUL DIT HUIS MET UW GLORIE

Vul dit huis met Uw glorie
Vul dit huis met Uw glorie
Vul dit huis met Uw aanwezigheid
Want alles is door U, en alles is tot U
Openbaar aan ons Uw heerlijkheid
Heilig, Heilig, Heilig is de Heer
Jezus, is Koning
Breng hulde geef Hem eer

 

9. MEDLEY: JUICH VOOR DE HEER!

Juich voor de Heer,
Heel de aarde wees blij.
Zing van de Koning
En zijn heerschappij.
Bergen aanbidden, de zee juicht mee
Bij het horen van uw naam.
U wil ik prijzen voor dat wat U schiep;
Mijn leven lang loven,
Want U heb ik lief.
Niets is zo goed als een leven
Heel dicht bij U.

Wij verhogen U, Heer Jezus;
elke knie zal buigen voor uw troon.
Wij verhogen U, Heer Jezus;
niemand is als U, nee, niemand is als U.

Hij is onze God
Voor eeuwig en eeuwig (3x)
Amen!

U bent onze God
Voor eeuwig en eeuwig (3x)
Amen!

 

10. JEZUS WIJ VERHOGEN U

Jezus, wij verhogen U
Jezus, wij verhogen U
Wij erkennen U als Heer
U bent hier, in ons midden Heer
En onze lofprijs geeft U eer

Refrein
Als wij aanbidden, bouw Uw troon
Als wij aanbidden, bouw Uw troon
Als wij aanbidden, bouw Uw troon
Kom Heer Jezus en neem Uw plaats

 

11. JEZUS OVERWINNAAR

Waar U verschijnt, wordt alles nieuw.
Want U bevrijdt en geeft leven.
Elke storm verstild door de klank van Uw stem.
Alles buigt voor Koning Jezus.

U bent de held die voor ons strijdt.
U baant de weg van overwinning.
Elke vijand vlucht, ieder bolwerk valt neer.
Naam boven alle namen, Hoogste Heer.

Refrein
Voor eeuwig is Uw heerschappij.
Uw troon staat onwankelbaar.
Ongeëvenaarde kracht ligt in Uw grote Naam.
Jezus, Overwinnaar!

De duisternis licht op door U.
De duivel is door U verslagen.
Dood waar is je macht, waar is je prikkel gebleven?
Jezus leeft en ik zal leven!
De schepping knielt in diepst ontzag.
De hemel juicht voor onze Koning.
En de machten van de hel weten Wie er regeert:
Naam boven alle namen, Hoogste Heer.

Refrein
Voor eeuwig is Uw heerschappij.
Uw troon staat onwankelbaar.
Ongeëvenaarde kracht ligt in Uw grote Naam.
Jezus, Overwinnaar!

Naam boven alle namen.
Naam boven alle namen.
Naam boven alle namen.

 

12. WAYMAKER

You are here, moving in our midst
I worship You, I worship You
You are here, working in this place
I worship You, I worship You

You are Waymaker, miracleworker, promisekeeper
Light in the darkness
My God, that is who You are (2x)

You are here, touching every heart
I worship You, I worship You
You are here, Healing every heart
I worship You, I worship You

You are here, turning lives around
I worship You, I worship You
You are here, mending every heart
I worship You, I worship You

You are Waymaker, miracleworker, promisekeeper
Light in the darkness
My God, that is who You are (2x)

That is who You are (6x)

Even when I don’t see it, You’re working
Even when I don’t feel it, You’re working
You never stop, You never stop working (2x)

You are Waymaker, miracleworker, promisekeeper
Light in the darkness
My God, that is who You are (2x)

That is who You are (6x)


Visie en collecte

We zijn blij dat u de visie achter deze bijeenkomst financieel mee mogelijk maakt. Stichting Presence heeft een ANBI-status, dus uw giften zijn aftrekbaar van de belasting.

Geven kan op de volgende manieren:

  • Ga naar www.presence.nl/ondersteunen en maak uw gift over via iDeal.
  • Kies in uw GIVT-app in de lijst van doelen voor Presence.
  • U kunt uw gift ook overmaken op NL 89 RABO 0336177755 t.n.v. Stichting Presence.

 

13. HEILIGE GEEST VAN GOD

Heilige Geest van God,
vul opnieuw mijn hart (2x)
Vul mij opnieuw, vul mij opnieuw.
Heilige Geest, vul opnieuw mijn hart.

 

14. BUILD YOUR KINGDOM HERE

Build Your kingdom here
Let the darkness fear
Show Your mighty hand
Heal our streets and land
Set Your church on fire
Win this nation back
Change the atmosphere
Build Your kingdom here
We pray

Come set Your rule and reign
In our hearts again
Increase in us we pray
Unveil why we’re made
Come set our hearts ablaze with hope
Like wildfire in our very souls
Holy Spirit come invade us now

We are Your Church
And we need Your power in us

We seek Your kingdom first
We hunger and we thirst
Refuse to waste our lives
For You’re our joy and prize
To see the captive hearts released
The hurt, the sick, the poor at peace
We lay down our lives for Heaven’s cause

We are Your church
And we pray revive
This earth

Refrein
Build Your kingdom here
Let the darkness fear
Show Your mighty hand
Heal our streets and land
Set Your church on fire
Win this nation back
Change the atmosphere
Build Your kingdom here
We pray

Unleash Your kingdom’s power
Reaching the near and far
No force of hell can stop
Your beauty changing hearts
You made us for much more than this
Awake the kingdom seed in us
Fill us with the strength and love of Christ

We are Your church
And we are the hope
On earth

Refrein
Build Your kingdom here
Let the darkness fear
Show Your mighty hand
Heal our streets and land
Set Your church on fire
Win this nation back
Change the atmosphere
Build Your kingdom here

 

15. ALPHA & OMEGA

The greatest day in history
Death is beaten, You have rescued me
Sing it out, Jesus is alive
The empty cross, the empty grave
Life eternal, You have won the day
Shout it out, Jesus is alive
He’s alive

Refrein
Oh, happy day, happy day
You washed my sin away
Oh, happy day, happy day
I’ll never be the same
Forever I am changed

When I stand in that place
Free at last, meeting face to face
I am yours, Jesus, You are mine
Endless joy, perfect peace
Earthly pain finally will cease
Celebrate, Jesus is alive
He’s alive

Refrein
Oh, happy day, happy day
You washed my sin away
Oh, happy day, happy day
I’ll never be the same
Forever I am changed

Oh, what a glorious day
What a glorious way
That You have saved me
And oh, what a glorious day
What a glorious name

Refrein
And oh, happy day, happy day
You washed my sin away
Oh, happy day, happy day
I’ll never be the same
Oh no, forever I am changed
What a glorious, glorious day
I’ll never be the same

 

16. DE ZEGEN (THE BLESSING)

De Heer zegent, beschermt jou
Zijn nabijheid geeft Hij Genadig is Hij
De Heer richt Zijn oog op jou En geeft vrede

Amen, amen, amen
Amen, amen, amen

Laat zijn goedheid op jou stralen
meer dan duizend generaties
jouw familie en jouw kind’ren
en hun kind’ren, en hun kind’ren.

Zijn nabijheid, gaat voor jou uit
en komt na jou, en is naast jou,
en rondom jou, binnenin jou,
Hij is met jou, Hij is met jou.

In de ochtend, in de avond,
In jouw komen, en jouw weggaan,
In jouw huilen, in jouw lachen,
Hij is voor jou, Hij is voor jou.
Hij is voor jou, Hij is voor jou.

Amen, amen, amen.
Amen, amen, amen.