skip to Main Content

1. YESHUA (WORSHIP MEDLEY 1)

Geen andere naam

Geen andere naam, dan de Naam van Jezus
Geen andere naam, dan de Naam van de Heer
Geen andere naam, dan de Naam van Jezus
Is waard te ontvangen de glorie en ere
De kracht en de lof in eeuwigheid

Yeshua

Vul dit land met Uw glorie

Vul dit land met Uw glorie
Vul dit land met Uw glorie
Vul dit land met Uw aanwezigheid
Want alles is door U en alles is tot U
Openbaar aan ons Uw heerlijkheid

Heilig, heilig, heilig is de Heer
Jezus is Koning
Breng hulde, geef Hem eer

 

Welkom en gebed door Wim Hoddenbagh


2. Laat ieder ’s Heren goedheid prijzen (Psalm 118:1 en 9)

Laat ieder ’s Heren goedheid prijzen
zijn liefde duurt in eeuwigheid
Laat, Israël, uw lofzang rijzen
Zijn liefde duurt in eeuwigheid
Dit zij het lied der priesterkoren
Zijn liefde duurt in eeuwigheid
Gij, die den Heer vreest, laat het horen
Zijn liefde duurt in eeuwigheid

Dit is de dag, die God deed rijzen
Juicht nu met ons en weest verblijd
O God, geef thans uw gunstbewijzen
Geef thans het heil door ons verbeid
Gezegend zij de grote koning
Die tot ons komt in ’s Heren naam
Wij zeeg’nen u uit ’s Heren woning,
Wij zegenen u al tezaam.


3. HEER, UW LICHT EN UW LIEFDE SCHIJNEN

Heer, uw licht en uw liefde schijnen
Waar U bent zal de nacht verdwijnen.
Jezus, Licht van de wereld, vernieuw ons.
Levend Woord, ja uw waarheid bevrijdt ons.
Schijn in mij, schijn door mij.

Refrein

Kom, Jezus kom,
Vul dit land met uw heerlijkheid.
Kom Heil’ge Geest, stort op ons uw vuur.
Zend uw rivier, laat uw heil heel de aard’ vervullen.
Spreek, Heer, uw woord: dat het licht overwint.

Heer, ‘k wil komen in uw nabijheid.
Uit de schaduwen in uw heerlijkheid.
Door het bloed mag ik U toebehoren.
Leer mij, toets mij, uw stem wil ik horen.
Schijn in mij, schijn door mij.

Staan wij oog in oog met U Heer.
Daalt uw stralende licht op ons neer.
Zichtbaar, tastbaar wordt U in ons leven.
U volmaakt wie volkomen zich geven.
Schijn in mij, schijn door mij.


4. DE HEER IS MIJN BEVRIJDER

God keek genadig naar mij om
Hij greep mij vast voor ik verdronk
En zette mij weer op vaste grond
De Heer is mijn Bevrijder

Ik weet hoe lang de nacht ook duurt
God helpt mij over elke muur
Ik zie al licht aan de horizon
De Heer is mijn Bevrijder

Refrein

Is er iemand als onze God
Die ons liefheeft en ons verlost
Hij heeft betaald voor ons allemaal
De Heer is mijn Bevrijder

Op Hem alleen rust mijn geloof
Hij brengt tot bloei wat Hij belooft
De winter wijkt en de lente komt
De Heer is mijn Bevrijder

Ook als het wachten moeilijk is
Ook als ik treur om wie ik mis
Zijn liefde draagt mij door alles heen
De Heer is mijn Bevrijder

Refrein

Hij draagt mij tot mijn de laatste dag
Laat mij niet achter in het graf
Hij wekt mij op en roept mij naar huis
De Heer is mijn Bevrijder

Refrein

Alle eer aan God de Vader
Alle eer aan God de Zoon
Alle eer aan God de trooster
De Heer is mijn Bevrijder

 

Gebed voor overheid en samenleving


5. MIJN SCHILD ENDE BETROUWEN

Mijn schild ende betrouwen zijt Gij, o God mijn Heer,
op U zo wil ik bouwen, verlaat mij nimmermeer.
Dat ik doch vroom mag blijven, uw dienaar t’aller stond.
De tirannie verdrijven die mij mijn hart doorwondt.


6. JEZUS WIJ VERHOGEN U

Jezus wij verhogen U,
Wij erkennen U als Heer
U bent hier in ons midden Heer
En onze lofprijs geeft U eer

Als wij aanbidden, bouw Uw troon
Als wij aanbidden, bouw Uw troon
Als wij aanbidden, bouw Uw troon
Kom Heer Jezus en neem Uw plaat


7. ELKE ANDERE NAAM VERVAAGT

Ik hef mijn handen op naar Uw troon
U wordt verhoogd, U wordt verhoogd
Ik leg mijn eigen kronen opzij
U regeert over mij

Refrein

Elke andere naam vervaagt
Elke andere naam vervaagt, tot U overblijft
Elke andere naam vervaagt
Jezus, neem Uw plaats
Jezus, neem Uw plaats

Mijn God, ik verhoog Uw naam
Ik verhoog Uw naam
Mijn God, boven alles Uw naam


Gebed voor kerk en samenleving


8. ALLE GLORIE

Er is maar een God die zijn troon verliet
Die uit liefde voor zijn schepping stierf
Hij is de eerste en de laatste

Er is maar een mens die zonder zonde was
Die door te sterven ons het leven gaf
Hij is de eerste en de laatste

Hij heeft de sleutels van de dood
Van de vijand afgenomen
En Hij leeft voor eeuwig

Refrein

Wie heeft de overwinning behaald?
Wie heeft voor onze vrijheid betaald?
Uw kerk zingt: Jezus U verdient alle glorie!

Er is maar een naam die eeuwig redding biedt
Die wij voor altijd verhogen in ons lied
De naam van Jezus, niemand anders

Hij heeft de sleutels van de dood
Van de vijand afgenomen
En Hij leeft voor eeuwig

Refrein

Wie heeft de overwinning behaald?
Wie heeft voor onze vrijheid betaald?
Uw kerk zingt: Jezus U verdient alle glorie!
Voor wie buigt heel de hemel zich neer?
Voor wie weerklinkt de eeuwige eer?
Uw kerk zingt: Jezus, U verdient alle glorie!
Jezus, U verdient
Jezus, U verdient
U alleen verdient alle glorie

Refrein

U heeft de overwinning behaald
U heeft voor onze vrijheid betaald
Uw kerk zingt: Jezus U verdient alle glorie!
Voor U buigt heel de hemel zich neer
Voor U weerklinkt de eeuwige eer
Uw kerk zingt: Jezus, U verdient alle glorie!
Jezus, U verdient alle glorie!
Jezus, U verdient alle glorie!


9. JEZUS OVERWINNAAR

Waar U verschijnt wordt alles nieuw
Want U bevrijdt en geeft leven
Elke storm verstilt door de klank van Uw stem
Alles buigt voor Koning Jezus

U bent de held die voor ons strijdt
U baant de weg van overwinning
Elke vijand vlucht en ieder bolwerk valt neer
Naam boven alle namen, Hoogste Heer

Refrein

Voor eeuwig is Uw heerschappij
Uw troon staat onwankelbaar
Ongeëvenaarde kracht ligt in uw grote naam
Jezus Overwinnaar

De duisternis licht op door U
De duivel is door U verslagen
Dood waar is je macht?
Waar is je prikkel gebleven?
Jezus leeft en ik zal leven!

De schepping knielt in diepst ontzag
De hemel juicht voor onze Koning

En de machten van de hel
Weten wie er regeert
Naam boven alle namen,
Hoogste Heer


Toespraak Jurjen ten Brinke: ‘Gods zorg voor de overgebleven rest’


10. U BENT STERKER

Zoals een sprankje licht het duister breekt
U bent sterker
Mijn angst verstilt wanneer uw liefde spreekt
U bent sterker
Licht dat altijd schijnt, liefde zonder eind

En moet ik door een dal van lijden gaan
U bent sterker
en als ik val en niet meer op kan staan
U bent sterker
Licht dat altijd schijnt, liefde zonder eind

Refrein

Jezus, U bent meer dan genoeg voor mij
Jezus, U blijft mijn God in eeuwigheid

En als m’n leven hier ten einde loopt
U bent sterker
Want aan de horizon gloort nieuwe hoop
U bent sterker

Refrein


11. MORGEN DANS JE WEER

Prijs Hem, in je dag voor zorgen
In je angst voor morgen
Zing, zing dan je lied en prijs hem
Als de storm tekeergaat
Als je nergens licht meer ziet
Want God vergeet jou niet

Refrein

Hij heelt je hart, je huilt niet meer
Hij maakt je heel en morgen dans je weer

Prijs Hem, laat de hele wereld weten
Dat God ons niet is vergeten
Wij zingen samen

Prijs Hem, want zijn liefde redt ons
Prijs Hem, want zijn Woord bevrijdt ons
Prijs Hem, wij zingen samen

Prijs hem, onze God is machtig
Prijs hem, wat Hij maakt is prachtig
Prijs Hem, Hij houdt alles overeind
Zijn liefde kent geen eind

Refrein

Wij zingen samen

Prijs Hem, onze God is machtig
Prijs hem, wat Hij maakt is prachtig
Prijs Hem, Hij houdt alles overeind
Zijn liefde kent geen eind


12. KADOSH

Kadosh, Kadosh, Kadosh (2x)
Adonai, Elohim, tz’vaoth (2x)

Asher hayah, V’hoveh v’yavo! (2x)


Gebed voor Israël en de volken


13. JERUZALEM, STAD VAN GOUD

De heldere lucht boven de bergen
De geur van cederhout
Wordt door de zachte wind gedragen
Daar rond die stad van goud

De stenen liggen koud te rusten
Zij zien al eeuwen lang,
hoe mensen deze stad begeren
De pelgrim droomt hiervan

Refrein

Jeruzalem, o stad van goud
De stad die God hersteld en bouwt
Ik zal jou nooit, nee nooit vergeten
Jij bent van mij

Het water stroomt weer uit de bronnen
De pleinen zijn gevuld
Je hoort de sjofar bij de tempel,
hier wordt Gods woord vervuld

Kom neem van hier de weg nu oostwaarts,
richting de Dode Zee
Langs Jericho daar in de verte,
dalen we af, daarheen

Refrein

Yerushalayim shel zahav
Veshel nechoshet veshel or
Halo lechol shirayich Ani kinor

Oh, er zijn er veel die jou bezingen
Ik ben maar een van hen
Toch wil ook ik mijn liefde tonen,
aan jou met hart en stem

Als ik je naam hoor, ga ik stralen,
Oh, mooiste woonstad ooit
Ik mag mijn rechterhand vergeten,
maar jou vergeet ik nooit


Visiemoment en collecte

We zijn blij dat u de visie achter deze bijeenkomst financieel mee mogelijk maakt. In onze roeping zijn we afhankelijk van de voorziening die God geeft door partners en gevers heen. Stichting Presence heeft een ANBI-status, dus uw giften zijn aftrekbaar van de belasting.

Geven kan op de volgende manieren:

  1. Ga naar www.presence.nl/ondersteunen en maak uw gift over via incasso of iDeal.
  2. Gebruik in uw GIVT-app de QR-code of kies in de lijst van doelen voor ‘Presence’.
  3. U kunt uw gift ook overmaken op NL 89 RABO 0336177755 t.n.v. Stichting Presence.

14. GROOT IS UW TROUW VOOR MIJ O HEER (Promises, Maverick)

De woorden uit Uw mond is hoe het ooit begon
De God van het verbond en door de jaren heen
Over bergen door de zee liet U mij nooit alleen

Refrein

Dwars door stormen heen ben ik niet bevreesd
Maar blijf stevig staan
Omdat mijn hart weet dat wanneer u spreekt
Het gebeuren gaat
Groot is uw trouw voor mij, O Heer
Groot is Uw trouw voor mij, O Heer
Als de zon opkomt en weer onder gaat
Zing ik; Prijs Uw Naam
Groot is Uw trouw voor mij, O Heer

God van eeuwigheid, ook als alles hier verdwijnt
Staat uw woord nog overeind
Uw geschiedenis bewijst: niemand is aan U gelijk
En Uw woord blijft voor altijd

Refrein

Ik houd mij vast aan Jezus
Mijn hoop en zekerheid
Het anker van mijn leven
Een sterke Rots is Hij

Refrein


15. HALLELUJAH (WORSHIP MEDLEY 2)

I Raise A Hallelujah

I raise a hallelujah, in the presence of my enemies
I raise a hallelujah, louder than the unbelief
I raise a hallelujah, my weapon is a melody
I raise a hallelujah, heaven comes to fight for me

Refrein

I’m gonna sing, in the middle of the storm
Louder and louder, you’re gonna hear my praises roar
Up from the ashes, hope will arise
Death is defeated, the King is alive!

Do it again

I’ve seen You move, You move the mountains
And I believe I’ll see You do it again
You made a way, where there was no way
And I believe I’ll see You do it again (2x)

Walking around these walls
I thought by now they’d fall
But You have never failed me yet

Waiting for change to come
Knowing the battle’s won
For You have never failed me yet

Refrein

Your promise still stands
Great is Your faithfulness, faithfulness
I’m still in Your hands, this is my confidence
You’ve never failed me yet

O praise the Name

O praise the Name of the Lord our God
O praise His Name forevermore
For endless days we will sing Your praise
Oh Lord, oh Lord our God

Amen (The Blessing)

Amen, amen, amen
Amen, amen, amen (2x)

The Lord bless you and keep you
Make His face shine upon you
And be gracious to you
The Lord turn His face toward you
And give you peace

Bridge

May His favor be upon you
And a thousand generations
And Your family and your children
And their children, and their children

May His presence go before you
And behind you, and beside you
All around you, and within you
He is with you, He is with you

In the morning, in the evening
In your coming, and your going
In your weeping, and rejoicing
He is for you, He is for you

Waymaker

Way maker, miracle worker, promise keeper
Light in the darkness
My God, that is who You are

 

Getuigenis Iwan en Rebekka Sahertian


16. LORD, I’M AVAILABLE

You gave me my hands to reach out to man
To show them Your love and Your perfect plan
You gave me my ears, I can hear Your voice so clear
I can hear the cries of sinners, but can I wipe away their tears?

You gave me my voice to speak Your Word
To sing all Your praises to those who never heard
But with my eyes I see a need for more availability
I’ve seen hearts that have been broken
So many people to be free

Lord, I’m available to You
My will I give to You I’ll do what You say
Use me Lord to show someone the way and enable me to say
My storage is empty and I am available to You

Now I’m giving back to You all the tools You gave to me
My hands, my ears, my voice, my eyes
So You can use them as You please
I have emptied up my cup so that
You can fill me up Now I am free,
I just want to be more available to You

Lord, I’m available to You
My will I give to You I’ll do what You say
Use me Lord to show someone the way and enable me to say
My storage is empty and I am available to You


17. HOSANNAH (WORSHIP MEDLEY 3)

Hosannah in the highest

Hosannah in the highest
Let our King be lifted high, Hosanna

Halleluja (The Anthem)

Hallelujah, You have won the victory
Hallelujah, You have won it all for me
Death could not hold You down
You are the Risen King, seated in majesty
You are the Risen King

Alpha & Omega

You are Alpha and Omega, we worship You our Lord
You are worthy to be praised

We give You all the glory, we worship You our Lord
You are worthy to be praise


18. IK VERLANG NAAR JEZUS

Ik verlang naar Jezus
Kostbaar Lam, dat stierf voor mij
Aan het kruis droeg Hij mijn schuld
Met zijn bloed kocht Hij mij vrij

Ik verlang naar Jezus
O mijn ziel, verhef zijn naam
Ooit droeg Hij de doornenkrans
Nu de overwinnaarskroon

Refrein

Hij verdient ontzag en eerbied
Alle glorie voor zijn naam!
Hij alleen verdient de hoogste eer
Hij, die heerst in eeuwigheid

Ik verlang naar Jezus
Alles zucht, tot aan die dag
Dat de aarde vol zal zijn
Van de glorie van Uw naam

U verdient ontzag en eerbied
Alle glorie voor Uw naam!
U alleen verdient de hoogste eer
U, die heerst in eeuwigheid

U bent eindeloos mooi
U bent eindeloos mooi
Mijn hart getuigt, mijn ziel zingt uit
Heer, U bent oneindig mooi

Refrein

U verdient ontzag en eerbied
Alle glorie voor Uw naam!
U alleen verdient de hoogste eer
U, die heerst in eeuwigheid


19. OP DIE DAG

Eenmaal maakt U alles weer nieuw, Jezus
Eenmaal heelt U iedere wond
Heel de oude wereld verdwijnt, de pijn voorbij

Eenmaal maakt U alles volmaakt, Jezus
Eenmaal zal het duidelijk zijn
Alle zorg en wanhoop verdwijnt, de angst voorbij

Refrein

Op die dag, in de hemel
Wat een dag, wat een vreugde zal dat zijn
Dan zijn wij bij Jezus
En klinkt het overwinningslied

Eenmaal, oog in oog met de Heer Jezus
Kan genade heerlijker zijn
En U maakt ons anders en nieuw
Op die dag

Eenmaal zijn we werkelijk vrij, Jezus
Eenmaal is het vechten voorbij
Dan zien we uw macht en uw pracht
Op die dag

Eenmaal, oog in oog met de Heer Jezus
Kan genade heerlijker zijn?
En U maakt ons anders en nieuw
Ja, U maakt ons anders en nieuw

 

Afsluiting