skip to Main Content

Word partner van Presence

Mensen dichterbij Jezus brengen. Gods aanwezigheid zichtbaar en tastbaar in de levens en roepingen van mannen en vrouwen. Door partner van Presence te worden helpt u mee om dit werk mogelijk te maken.

Ondersteunen kan door een gift over te maken op NL89 RABO 0336177755 t.n.v. Stichting Presence onder vermelding van ‘Gift’. Of gebruik onderstaand formulier en word donateur met een maandelijkse of jaarlijkse bijdrage.