skip to Main Content

We zijn dankbaar dat u de visie achter deze bijeenkomst financieel mee mogelijk maakt. In onze roeping zijn we afhankelijk van de voorziening die God geeft door partners en gevers heen. Stichting Presence heeft een ANBI-status, uw giften zijn aftrekbaar van de belasting.

Geven kan op de volgende manieren:

  • Ga naar www.presence.nl/ondersteunen en maak uw gift over via incasso of iDeal. U kunt daar ook partner worden.
  • Gebruik uw GIVT-app en kies in de lijst van doelen voor ‘Presence’.
  • U kunt uw gift ook overmaken op NL 89 RABO 0336177755 t.n.v. Stichting Presence.

HEER UW LICHT EN UW LIEFDE SCHIJNEN

Heer, uw licht en uw liefde schijnen
waar U bent zal de nacht verdwijnen
Jezus, licht van de wereld, vernieuw ons
Levend Woord, ja uw waarheid bevrijdt ons
Schijn in mij, schijn door mij
Kom, Jezus kom
Vul dit land met uw heerlijkheid
Kom Heil’ge Geest stort op ons uw vuur
Zend uw rivier
Laat uw heil heel de aard’ vervullen
Spreek, Heer uw woord dat het licht overwint
Heer, ‘k wil komen in uw nabijheid
Uit de schaduwen in uw heerlijkheid
Door het bloed mag ik U toebehoren
Leer mij, toets mij, uw stem wil ik horen
Schijn in mij, schijn door mij
Kom, Jezus kom
Vul dit land met uw heerlijkheid
Kom Heil’ge Geest stort op ons uw vuur
Zend uw rivier
Laat uw heil heel de aard’ vervullen
Spreek, Heer uw woord dat het licht overwint
Staan wij oog in oog met U Heer
Daalt uw stralende licht op ons neer
Zichtbaar, tastbaar wordt U in ons leven
U volmaakt wie volkomen zich geven
Schijn in mij, schijn door mij
Kom, Jezus kom
Vul dit land met uw heerlijkheid
Kom Heil’ge Geest stort op ons uw vuur
Zend uw rivier
Laat uw heil heel de aard’ vervullen
Spreek, Heer uw woord dat het licht overwint

ALLEEN DOOR U

Er is een stad
met gouden straten
vol van Jezus’ heerlijkheid
Er is een weg
die daarheen leidt
daar is leven in eeuwigheid
Alleen door U, alleen door U
alleen door uw dood
uw liefde zo groot
Nooit meer rouw, nooit meer tranen
nooit meer lijden, nooit meer nood
nooit meer pijn, nooit meer ziekte
nooit meer onrecht, nooit meer dood
Alleen door U, alleen door U
alleen door uw dood, uw liefde zo groot
Oh, de schuld is afbetaald
we kunnen eeuwig leven
nu is er weer hoop
alleen door U
Oh, eens zien wij uw gezicht
en iedereen zal dansen
in de stad van onze God
alleen door U
Altijd licht, altijd vrede
altijd blijdschap, altijd feest
altijd wijn die blijft stromen
op het grote bruiloftsfeest
Alleen door U, alleen door U
alleen door uw dood, uw liefde zo groot
Oh, de schuld is afbetaald
we kunnen eeuwig leven
nu is er weer hoop
alleen door U
Oh, eens zien wij uw gezicht
en iedereen zal dansen
in de stad van onze God
alleen door U

ALLE GLORIE

Er is maar een God die zijn troon verliet
Die uit liefde voor zijn schepping stierf
Hij is de eerste en de laatste
Er is maar een mens die zonder zonde was
Die door te sterven ons het leven gaf
Hij is de eerste en de laatste
Hij heeft de sleutels van de dood
Van de vijand afgenomen
En Hij leeft voor eeuwig
Wie heeft de overwinning behaald?
Wie heeft voor onze vrijheid betaald?
Uw kerk zingt: Jezus U verdient alle glorie
Er is maar een Naam die eeuwig redding biedt
Die wij voor altijd verhogen in ons lied
De naam van Jezus, niemand anders
Hij heeft de sleutels van de dood
Van de vijand afgenomen
En Hij leeft voor eeuwig
Wie heeft de overwinning behaald?
Wie heeft voor onze vrijheid betaald?
Uw kerk zingt: Jezus U verdient alle glorie
Voor wie buigt heel de hemel zich neer?
Voor wie weerklinkt de eeuwige eer?
Uw kerk zingt: Jezus, U verdient alle glorie
Jezus, U verdient
Jezus, U verdient
U alleen verdient alle glorie
U heeft de overwinning behaald
U heeft voor onze vrijheid betaald
Uw kerk zingt: Jezus U verdient alle glorie
Voor U buigt heel de hemel zich neer
Voor U weerklinkt de eeuwige eer
Uw kerk zingt: Jezus, U verdient alle glorie
Jezus, U verdient alle glorie
Jezus, U verdient alle glorie

GOD IK KIJK NAAR U

God, ik kijk naar U
Want dan ben ik niet bang
Laat me zien Heer
Hoe U de dingen ziet
God, ik kijk naar U
Want dan ben ik niet bang
Geef me wijsheid
U weet wat ik moet doen
Ik hou van U, o Heer mijn kracht
Ik hou van U, o Heer mijn schild
Ik hou van U,  o Heer mijn rots
Voor eeuwig en altijd
Heer ik hou van U
Halleluja God regeert
Halleluja God regeert
Halleluja God regeert
Voor eeuwig en altijd, halleluja

BECAUSE HE LIVES

Because He lives
I can face tomorrow
Because He lives
All fear is gone
Because I know
He holds the future
And life is worth the living
Just because He lives
God sent His Son
They called Him Jesus
He came to love
Heal and forgive
He lived and died
To buy my pardon
An empty grave is
There to prove
My Savior lives
Because He lives
I can face tomorrow
Because He lives
All fear is gone
Because I know
He holds the future
And life is worth the living
Just because He lives
Because He lives
I can face tomorrow
Because He lives
All fear is gone
Because I know
He holds the future
And life is worth the living
Just because He lives
Amen, Amen, I’m alive, I’m alive
Because He lives
Amen, Amen, let my song
Join the one that never ends

GOD REGEERT

U bent heilig, heilig Heer
Heel de schepping buigt zich voor U
Halleluja, halleluja, glorie in de hoge
En ik zing, ja ik zing
Een loflied voor U zolang ik leef
God regeert, Hij regeert
Heilig is de Heer der heren
God regeert, Hij regeert
In eeuwigheid
U bent heilig, heilig Heer
Heel de schepping buigt zich voor U
Halleluja, halleluja, glorie in de hoge
En ik zing, ja ik zing
Een loflied voor U zolang ik leef
God regeert, Hij regeert
Heilig is de Heer der heren
God regeert, Hij regeert
In eeuwigheid
In eeuwigheid
Ik verlang naar U
Ik verlang naar U Heer
Naar U Heer
Ik verlang naar U
Ik verlang naar U Heer
Naar U Heer
God regeert, Hij regeert
Heilig is de Heer der heren
God regeert, Hij regeert
In eeuwigheid
In eeuwigheid

DE AARDE IS VOL VAN UW GLORIE

Wereldrijken vallen om
maar God de Heer zit op zijn troon
Jezus regeert
De Zoon ontvangt de heerschappij
Voor eeuwig duurt zijn Koninkrijk
Jezus regeert
Wij verklaren dat uw Koninkrijk komt
Wij verklaren U bent Koning en Heer
De aarde is vol van Uw glorie
De hemel verkondigt Uw eer
De volken zijn vol
Van verwond’ring
Heilig bent U Heer
Heilig bent U Heer
God van glorie, God van macht
Zend uw waarheid en uw kracht
Schijn met uw licht
Laat uw glorie stromen Heer
Zoals het water van de zee
Schijn met uw licht
Wij verklaren dat uw Koninkrijk komt
Wij verklaren U bent Koning en Heer
De aarde is vol van Uw glorie
De hemel verkondigt Uw eer
De volken zijn vol
Van verwond’ring
Heilig bent U Heer
Heilig bent U Heer
Heilig, heilig, is de Heer Almachtig
Heilig, heilig, alle volken zingen
Niemand is als U Heer
Niemand zoals U Heer
Als U verschijnt Heer
buigt de schepping voor U neer
De aarde is vol van Uw glorie
De hemel verkondigt Uw eer
De volken zijn vol
Van verwond’ring
Heilig bent U Heer
Heilig bent U Heer

ALPHA AND OMEGA

You are Alpha and Omega
We worship You our Lord
You are worthy to be praised
We give You all the glory
We worship You our Lord
You are worthy to be praised

GLORIE AAN GOD

Glorie aan God
Lof zij de Heer
Hem komt toe alle eer
Hij’s het Lam dat regeert
Tot in eeuwigheid
Zijn woord is macht
Heeft ons vrijheid gebracht
Wij aanbidden
wij knielen voor Jezus
Groot is zijn troon
eeuwig zijn kroon
Overwinnaar zal Hij zijn
over zonde, dood en pijn
Heel het rijk der duisternis,
weet wie Jezus Christus is:
Hij is de hoogste Heer!
Glorie aan God
Kondigt het aan,
door de kracht van zijn naam:
Heel de aard’ wordt vervuld
van zijn glorie!
Satan, hij beeft,
want hij weet: Jezus leeft!
Hij’s verslagen,
het Lam troont voor eeuwig!
Jezus is Heer, Redder en Heer!
Overwinnaar zal Hij zijn,
over zonde, dood en pijn.
Heel het rijk der duisternis,
weet wie Jezus Christus is:
Hij is de hoogste Heer!
Glorie aan God
Heersen met Hem
op de troon en zijn stem,
spreekt van liefde,
vervult ons met glorie.
Heilig en vrij alle tranen voorbij.
Eeuwig vreugde voor God,
lof, aanbidding:
waardig het Lam, waardig het Lam!
Overwinnaar zal Hij zijn,
over zonde, dood en pijn.
Heel het rijk der duisternis,
weet wie Jezus Christus is:
Hij is de hoogste Heer!
Glorie aan God

IK VERLANG NAAR JEZUS

Ik verlang naar Jezus
Kostbaar Lam, dat stierf voor mij
Aan het kruis droeg Hij mijn schuld
Met zijn bloed kocht Hij mij vrij
Ik verlang naar Jezus
O mijn ziel, verhef zijn naam
Ooit droeg Hij de doornenkrans
Nu de overwinnaarskroon
Hij verdient ontzag en eerbied
Alle glorie voor zijn naam!
Hij alleen verdient de hoogste eer
Hij, die heerst in eeuwigheid
Ik verlang naar Jezus
Alles zucht, tot aan die dag
Dat de aarde vol zal zijn
Van de glorie van Uw naam
U verdient ontzag en eerbied
Alle glorie voor Uw naam!
U alleen verdient de hoogste eer
U, die heerst in eeuwigheid
U bent eindeloos mooi
U bent eindeloos mooi
Mijn hart getuigt, mijn ziel zingt uit
Heer, U bent oneindig mooi
U bent eindeloos mooi
U bent eindeloos mooi
Mijn hart getuigt, mijn ziel zingt uit
Heer, U bent oneindig mooi
U bent eindeloos mooi
U bent eindeloos mooi
Mijn hart getuigt, mijn ziel zingt uit
Heer, U bent oneindig mooi
Ik verlang naar Jezus
Kostbaar Lam, dat stierf voor mij
Heel mijn leven geef ik U
Heer, laat dat mijn offer zijn

REVELATION SONG

Worthy is the Lamb who was slain
Holy, holy is He
Sing a new song to Him who sits on
Heaven’s mercy seat
Worthy is the Lamb who was slain
Holy, holy is He
Sing a new song to Him who sits on
Heaven’s mercy seat
Holy, holy, holy
is the Lord God Almighty
Who was and is
and is to come
With all creation I sing
praise to the King of kings
You are my everything
and I will adore You
Clothed in rainbows of living color
Flashes of lightning rolls of thunder
Blessing and honor
strength and glory and power be
To You the Only Wise King
Holy, holy, holy
is the Lord God Almighty
Who was and is
and is to come
With all creation I sing
praise to the King of kings
You are my everything
and I will adore You
Filled with wonder
awestruck wonder
At the mention of Your name
Jesus Your name is power
breath and living water
Such a marvelous mystery
Holy, holy, holy
is the Lord God Almighty
Who was and is
and is to come
With all creation I sing
praise to the King of kings
You are my everything
and I will adore You

VUL DIT HUIS MET UW GLORIE

Vul dit huis met Uw glorie
Vul dit huis met Uw glorie
Vul dit huis met Uw aanwezigheid
Want alles is door U
en alles is tot U
openbaar aan Uw heerlijkheid
Heilig, heilig, heilig is de Heer
Jezus is Koning, breng hulde geef Hem eer
Vul Den Bosch met Uw glorie
Vul Den Bosch met Uw glorie
Vul Den Bosch met Uw aanwezigheid
Vul dit land met Uw glorie
Vul dit land met Uw glorie
Vul dit land met Uw aanwezigheid
Vul uw kerk met Uw glorie
Vul uw kerk met Uw glorie
Vul uw kerk met Uw aanwezigheid

DANK U WEL VOOR UW GIFT

Geven kan op de volgende manieren:

  • Ga naar www.presence.nl/ondersteunen en maak uw gift over via incasso of iDeal. U kunt daar ook partner worden.
  • Gebruik uw GIVT-app en kies in de lijst van doelen voor ‘Presence’.
  • U kunt uw gift ook overmaken op NL 89 RABO 0336177755 t.n.v. Stichting Presence.

 

IS HE WORTHY?

Do you feel the world is broken?
We do
Do you feel the shadows deepen
We do
But do you know that all the dark won’t stop
The light from getting through? We do
Do you wish that you could
See it all made new? We do

Is all creation groaning? It is
Is a new creation coming? It is
Is the glory of the Lord to be
The light within our midst? It is
Is it good that we remind
Ourselves of this? It is

Is anyone worthy?
Is anyone whole?
Is anyone able to break the seal
And open the scroll
The Lion of Judah
Who conquered the grave
He is David’s root and the Lamb Who died
To ransom the slave

Is He worthy, is He worthy?
Of all blessing and honor and glory
Is He worthy of this
He is

Does the Father truly love us?
He does
Does the Spirit move among us?
He does
And does Jesus, our Messiah hold
Forever those He loves? He does
Does our God intend to dwell
Again with us? He does

Is anyone worthy?
Is anyone whole?
Is anyone able to break the seal
And open the scroll
The Lion of Judah
Who conquered the grave
He is David’s root and the Lamb Who died
To ransom the slave
From every people and tribe
Every nation and tongue
He has made us a kingdom and priests to God
To reign with the Son

Is He worthy, is He worthy?
Of all blessing and honor and glory
Is He worthy, is He worthy?
Is He worthy of this?
He is! He is!
Is He worthy? Is He worthy?
He is! He is!
He is worthy, He is worthy
He is!

 

OP DIE DAG

Eenmaal maakt U alles weer nieuw, Jezus
Eenmaal heelt U iedere wond
Heel de oude wereld verdwijnt
De pijn voorbij

Eenmaal maakt U alles volmaakt, Jezus
Eenmaal zal het duidelijk zijn
Alle zorg en wanhoop verdwijnt
De angst voorbij

Op die dag, in de hemel
Wat een dag, wat een vreugde zal dat zijn
Dan zijn wij bij Jezus
En klinkt het overwinningslied

Eenmaal, oog in oog met de Heer Jezus
Kan genade heerlijker zijn
En U maakt ons anders en nieuw
Op die dag

Eenmaal zijn we werkelijk vrij, Jezus
Eenmaal is het vechten voorbij
Dan zien wij uw macht en uw pracht
Op die dag

Op die dag, in de hemel
Wat een dag, wat een vreugde zal dat zijn
Dan zijn wij bij Jezus
En klinkt het overwinningslied
Op die dag, in de hemel
Wat een dag, wat een vreugde zal dat zijn
Dan zijn wij bij Jezus
En klinkt het overwinningslied

Eenmaal, oog in oog met de Heer, Jezus
Kan genade heerlijker zijn?
En U maakt ons anders en nieuw
Ja, U maakt ons anders en nieuw
U maakt ons anders en nieuw
Op die dag

Op die dag, in de hemel
Wat een dag, wat een vreugde zal dat zijn
Dan zijn wij bij Jezus
En klinkt het overwinningslied
En klinkt het overwinningslied


DANK U WEL VOOR UW ZEGEN DEZE AVOND

Wat een wonder dat we samen voor Gods aangezicht mochten komen vanavond. Heeft u een getuigenis? Dan kunt u een bericht sturen naar info@presence.nl.

Bijdragen kan via www.presence.nl/ondersteunen of door een gift over te maken via NL 89 RABO 0336177755 t.n.v. Stichting Presence.

Gods zegen gewenst!