skip to Main Content

Gods aanwezigheid in mensen

Stel je voor dat Gods aanwezigheid zichtbaar en tastbaar wordt in ons dagelijkse leven. Op de werkvloer, in de kerk, in huizen en gezinnen, in de politiek. Dat we elkaar gaan aanmoedigen om op elke plek in de samenleving gehoor te geven aan de roeping die God geeft in Jesaja 49:8-9:

Ik neem je in dienst voor mijn verbond met het volk –
om het land weer op te richten,
om het verlaten erfgoed in eigendom terug te geven,
om tegen gevangenen te zeggen: ‘Ga in vrijheid!’
om tegen wie in het duister verblijft te zeggen: ‘Kom tevoorschijn!’

Vanuit dit verlangen hebben Wim en Gea Hoddenbagh, samen met een enthousiast team, in december 2018 Presence opgericht. We geloven dat God ons land op het oog heeft. Dat Hij kerken wil vullen met zijn aanwezigheid. Dat Hij vrijheid brengt. We geloven dat Hij vandaag mannen en vrouwen tevoorschijn roept om de oogst binnen te halen.

Het werk van Gods Geest is nooit klein.
Gods Woord is altijd vol van kracht.

Daarom investeren we in de levens en roepingen van mensen. Door te spreken in allerlei kerken. Door leiders, ondernemers en politici te bemoedigen en te adviseren. Door met vrijmoedigheid Gods licht te laten schijnen op plaatsen waar beslissingen worden genomen. We doen dat met dezelfde inzet waarmee we tot nu toe God hebben gediend, aangevuld met nieuwe manieren, middelen media.

Vragen over spreekbeurten, boekingen of advies?