skip to Main Content

Word partner van Presence

Mensen dichterbij Jezus brengen. Gods aanwezigheid zichtbaar maken in de levens en roepingen van mensen, in de kerk en op plekken van invloed in ons land. Door partner van Presence te worden helpt u mee om dit werk mogelijk te maken.

Ondersteunen kan door een gift over te maken op NL89RABO0336177755 t.n.v. Stichting Presence onder vermelding van ‘Gift’. Of gebruik onderstaand formulier en word donateur met een maandelijkse of periodieke bijdrage.