skip to Main Content

We zijn dankbaar dat u de visie achter deze bijeenkomst financieel mee mogelijk maakt. In onze roeping zijn we afhankelijk van de voorziening die God geeft door partners en gevers heen. Stichting Presence heeft een ANBI-status, uw giften zijn aftrekbaar van de belasting.

Geven kan op de volgende manieren:

  • Ga naar www.presence.nl/ondersteunen en maak uw gift over via incasso of iDeal. U kunt daar ook partner worden.
  • Gebruik uw GIVT-app en kies in de lijst van doelen voor ‘Presence’.
  • U kunt uw gift ook overmaken op NL89RABO0336177755 t.n.v. Stichting Presence.

HALLELUJAH

Hallelujah, Hallelujah
Hallelujah, Hallelujah

 

ALS WIJ SAMEN U AANBIDDEN

Als wij samen U aanbidden
dan maakt Uw Geest ons een
U bent welkom in ons midden
wij prijzen U alleen

Ons hart staat voor U open
Heer, neem de ereplaats
wij heffen onze handen naar U op

Immanuel, God zelf is met ons
Vredevorst Machtig God
De allerhoogste Heer!

Zie hoe als wij voor Hem zingen
de hemel open gaat
En als frisse morgenregen
zijn liefde mensen raakt

Want U alleen bent waardig
Dat Sion U aanbidt
de Koning die voor eeuwig heersen zal

Immanuel, God zelf is met ons
Vredevorst Machtig God
De allerhoogste Heer!

 

JEZUS WIJ VERHOGEN U

Jezus, wij verhogen U
Wij erkennen U als Heer
U bent hier, in ons midden Heer
En onze lofprijs geeft U eer

Als wij aanbidden, bouw Uw troon
Als wij aanbidden, bouw Uw troon
Als wij aanbidden, bouw Uw troon
Kom Heer Jezus en neem Uw plaats

Als wij aanbidden, bouw Uw troon
Als wij aanbidden, bouw Uw troon
Als wij aanbidden, bouw Uw troon
Kom Heer Jezus en neem Uw plaats

 

DIT IS MIJN VERLANGEN

Dit is mijn verlangen: U prijzen, Heer
met mijn hele hart aanbid ik U
Al wat binnen in mij is verlangt naar U
alles wat ik vinden wil is in U

Heer, ik geef U mijn hart
ik geef U mijn ziel
ik leef alleen voor U
Leid de weg die ik ga
elk moment dat ik besta
Heer, doe uw wil in mij
Heer, doe uw wil in mij

 

HOUD MIJ DICHT BIJ U

Houd me dicht bij U
laat me nooit meer gaan.
Voor U leg ik mijn leven neer
verlangend naar Uw vriendschap Heer

U alleen begrijpt
wat ik nodig heb
Uw liefde die mij warmte geeft
als U mij in Uw armen neemt
Leid mij naar Uw hart
breng mij terug naar U

U bent mijn doel
U bent mijn hartsverlangen
U bent mijn doel
houd mij heel dicht bij U

 

I SURRENDER ALL

All to Jesus I surrender
All to Him I freely give
I will ever love and trust Him
In His presence daily live

All to Jesus I surrender
Humbly at His feet I bow
Worldly pleasures all forsaken
Take me Jesus take me now

I surrender all
I surrender all
All to Thee my blessed Saviour
I surrender all

All to Jesus I surrender
Make me Saviour wholly Thine
Let me feel the Holy Spirit
Truly know that Thou art mine

I surrender all
I surrender all
All to Thee my blessed Saviour
I surrender all

All to Jesus I surrender
Lord I give myself to Thee
Fill me with Thy love and power
Let Thy blessings fall on me

All to Jesus I surrender
Now I feel the sacred flame
Oh the joy of full salvation
Glory glory to His name

I surrender all
I surrender all
All to Thee my blessed Saviour
I surrender all

 

MEDLEY: SEE A VICTORY

I’m gonna see a victory
I’m gonna see a victory
For the battle belongs to You Lord
I’m gonna see a victory
I’m gonna see a victory
For the battle belongs to You Lord

The weapon may be formed but it won’t prosper
When the darkness falls it won’t prevail
Cause the God I serve knows only how to triumph
My God will never fail
My God will never fail

I’m gonna see a victory
I’m gonna see a victory
For the battle belongs to You Lord
I’m gonna see a victory
I’m gonna see a victory
For the battle belongs to You Lord

There’s power in the mighty name of Jesus
Every war He wages He will win
I’m not backing down from any giant
I know how this story ends
I know how this story ends

I’m gonna see a victory
I’m gonna see a victory
For the battle belongs to You Lord
I’m gonna see a victory
I’m gonna see a victory
For the battle belongs to You Lord

You take what the enemy meant for evil
And You turn it for good
You turn it for good

I’m gonna see a victory
I’m gonna see a victory
For the battle belongs to You Lord
I’m gonna see a victory
I’m gonna see a victory
For the battle belongs to You Lord

You don’t have to fight no more, fight no more
You don’t have to fight no more, fight no more
You don’t have to fight no more, fight no more
The battle belongs to Jesus, the victory is ours

You don’t have to fight no more, fight no more
You don’t have to fight no more, fight no more
You don’t have to fight no more, fight no more
The battle belongs to Jesus, the victory is ours

God is fighting for us
Pushing back the darkness
Lighting up the Kingdom
That cannot be shaken
In the name of Jesus
Enemy’s defeated
And we will shout it out, shout it out

 

JEZUS ALLEEN, IK BOUW OP HEM

Jezus alleen, ik bouw op Hem
Hij is mijn hoop, mijn lied, mijn kracht
Door stormen heen hoor ik zijn stem
dwars door het duister van de nacht

Zijn woord van liefde dat mij sust
verdrijft mijn angst; nu vind ik rust
Mijn vaste grond, mijn fundament
dankzij zijn liefde leef ik nu

Jezus alleen werd mens als wij
klein als een kind, in kwetsbaarheid
Oneindig veel hield Hij van mij
leed om mijn ongerechtigheid

En door zijn offer werd ik vrij
Hij droeg mijn straf, Hij stierf voor mij
ontnam de dood zijn heerschappij
dankzij zijn sterven leef ik nu

Geen levensangst, geen stervensnood
dat is de kracht, waar ik in sta
Van eerste stap tot aan de dood
leidt Hij de weg waarop ik ga

Geen duivels plan of aards bestaan
kan mij ooit roven uit zijn hand
Als Hij verschijnt, roept Hij mijn naam
in die verwachting houd ik stand

In Hem alleen, in Hem alleen

 

GROOT IS UW TROUW O HEER

Groot is uw trouw, o Heer mijn God en Vader
Er is geen schaduw van omkeer bij U
Ben ik ontrouw, Gij blijft immer Dezelfde
die Gij steeds waart, dat bewijst Gij ook nu

Groot is uw trouw, o Heer, groot is uw trouw, o Heer
iedere morgen aan mij weer betoond.
Al wat ik nodig had, hebt Gij gegeven
Groot is uw trouw, o Heer, aan mij betoond

Gij geeft ons vrede, vergeving van zonden
en uw nabijheid, die sterkt en die leidt
Kracht voor vandaag, blijde hoop voor de toekomst
Gij geeft het leven tot in eeuwigheid.

Groot is uw trouw, o Heer, groot is uw trouw, o Heer
iedere morgen aan mij weer betoond.
Al wat ik nodig had, hebt Gij gegeven
Groot is uw trouw, o Heer, aan mij betoond

 

BREATHE

This is the air I breathe
This is the air I breathe
Your holy presence living in me

This is my daily bread
This is my daily bread
Your very word spoken to me

And I, I’m desperate for you
And I, I’m lost without you

This is the air I breathe
This is the air I breathe
Your holy presence living in me

This is my daily bread
this is my daily bread
your very word spoken to me

And I, I’m desperate for you
And I, I’m lost without you
And I, I’m desperate for you
And I, I’m lost without you

I’m lost without you
I’m lost without you
I’m desperate for you

 

GEEF ME JEZUS

Jezus
Hij is de Herder van mijn hart
Alles
waar ik altijd naar heb verlangd

Jezus
Hij heeft zich als een trouwe Vriend bewezen
Mijn Jezus
Hij is mijn oase
Midden in de woestijn
Ik ben van mijn geliefde
En Hij is van mij

Geef me Jezus
Hem alleen
Geef me Jezus
anders geen

Alles wat deze wereld mij biedt
Valt in het niet bij Jezus
Ik wil niets liever dan Jezus
Hem alleen

 

ZO LIEF HAD DE VADER ONS

Zo lief had de Vader ons
Dat Hij zijn Zoon naar ons zond
Zodat wie Hem geloofd niet verloren gaat
Maar voor eeuwig leven heeft

Ik houd vast aan het kruis
Ik houd vast aan God alleen
Want zijn liefde redde mij
Want zijn liefde maakt mij vrij

Zo lief had de Vader ons
Dat Hij zijn Zoon naar ons zond
Zodat wie Hem geloofd niet verloren gaat
Maar voor eeuwig leven heeft

Ik vertrouw op de Heer
Ik vertrouw op zijn woord
Zijn genade maakt mij rijk
Door genade ben ik vrij

Zo lief had de Vader ons
Dat Hij zijn Zoon naar ons zond
Zodat wie Hem geloofd niet verloren gaat
Maar voor eeuwig leven heeft

Ik vertrouw op U Jezus
Ik vertrouw op U
Op U alleen

Met Zijn kostbaar bloed
Heeft Hij mij gered
Voor de glorie van Jezus’ naam
Alles wat ik ben
Geef ik nu aan Hem
Door Jezus vrijgemaakt

Met Zijn kostbaar bloed
Heeft Hij mij gered
Voor de glorie van Jezus’ naam
Alles wat ik ben
Geef ik nu aan Hem
Door Jezus vrijgemaakt

Zo lief had de Vader ons
Dat Hij zijn Zoon naar ons zond
Zodat wie Hem geloofd niet verloren gaat
Maar voor eeuwig leven heeft
Ja, voor eeuwig leven heeft

 

ALLE GLORIE

Er is maar een God die zijn troon verliet
Die uit liefde voor zijn schepping stierf
Hij is de eerste en de laatste

Er is maar een mens die zonder zonde was
Die door te sterven ons het leven gaf
Hij is de eerste en de laatste

Hij heeft de sleutels van de dood
Van de vijand afgenomen
En Hij leeft voor eeuwig

Wie heeft de overwinning behaald?
Wie heeft voor onze vrijheid betaald?
Uw kerk zingt: Jezus U verdient alle glorie

Er is maar een naam die eeuwig redding biedt
Die wij voor altijd verhogen in ons lied
De naam van Jezus, niemand anders

Hij heeft de sleutels van de dood
Van de vijand afgenomen
En Hij leeft voor eeuwig

Wie heeft de overwinning behaald?
Wie heeft voor onze vrijheid betaald?
Uw kerk zingt: Jezus U verdient alle glorie
Voor wie buigt heel de hemel zich neer?
Voor wie weerklinkt de eeuwige eer?
Uw kerk zingt: Jezus, U verdient alle glorie

Jezus, U verdient
Jezus, U verdient
U alleen verdient alle glorie

U heeft de overwinning behaald
U heeft voor onze vrijheid betaald
Uw kerk zingt: Jezus U verdient alle glorie
Voor U buigt heel de hemel zich neer
Voor U weerklinkt de eeuwige eer
Uw kerk zingt: Jezus, U verdient alle glorie
Jezus, U verdient alle glorie
Jezus, U verdient alle glorie

 

ELKE ANDERE NAAM VERVAAGT

Ik hef mijn handen op naar Uw troon
U wordt verhoogd, U wordt verhoogd
Ik leg mijn eigen kronen opzij
U regeert over mij

Elke andere naam vervaagt
Elke andere naam vervaagt, tot U overblijft
Elke andere naam vervaagt
Jezus, neem Uw plaats
Jezus, neem Uw plaats

Mijn God, ik verhoog Uw naam
Ik verhoog Uw naam
Mijn God, boven alles Uw naam

 

U GEEFT RUST (DOOR ALLES HEEN)

U geeft rust
In mijn ziel
U geeft rust, u geeft rust in mijn ziel

De aarde kent uw grote kracht
Uw stem heeft haar tot stand gebracht
En ook de zee, zo woest en diep
wordt stil voor U, die alles schiep

Door alles heen, door alles heen
Heer, kijk ik naar U
Door alles heen, door alles heen
U geeft rust
Door alles heen, door alles heen
Heer, kijk ik naar U
U geeft rust in mij

Geef mij geloof dat niet bezwijkt
ook als de twijfel groter lijkt
De berg, zo groot en hoog voor mij
verdwijnt in zee, de weg is vrij

Door alles heen, door alles heen
Heer, kijk ik naar U
Door alles heen, door alles heen
U geeft rust
Door alles heen, door alles heen
Heer, kijk ik naar U
U geeft rust in mij

Kijk op, laat los, vertrouw op Hem
De storm herkent nog steeds zijn naam
Kijk op, laat los, vertrouw op Hem
De storm herkent nog steeds zijn naam
Kijk op, laat los, vertrouw op Hem
De storm herkent nog steeds zijn naam
De storm herkent nog steeds zijn naam

U geeft rust
In mijn ziel
U geeft rust
In mijn ziel
U geeft rust
In mijn ziel
U geeft rust, u geeft rust in mijn ziel

U geeft rust
In mijn ziel
U geeft rust
In mijn ziel
U geeft rust
In mijn ziel
U geeft rust, u geeft rust in mijn ziel

Door alles heen, door alles heen
Heer, kijk ik naar U
Door alles heen, door alles heen
U geeft rust
Door alles heen, door alles heen
Heer, kijk ik naar U
En U geeft rust in mij