skip to Main Content

We zijn dankbaar dat u de visie achter deze bijeenkomst financieel mee mogelijk maakt. In onze roeping zijn we afhankelijk van de voorziening die God geeft door partners en gevers heen. Stichting Presence heeft een ANBI-status, uw giften zijn aftrekbaar van de belasting.

Geven kan op de volgende manieren:

  • Ga naar www.presence.nl/ondersteunen en maak uw gift over via incasso of iDeal. U kunt daar ook partner worden.
  • Gebruik uw GIVT-app en kies in de lijst van doelen voor ‘Presence’.
  • U kunt uw gift ook overmaken op NL 89 RABO 0336177755 t.n.v. Stichting Presence.

PRIJS NU ZIJN NAAM
KOMT LATEN WIJ AANBIDDEN

Prijs nu zijn naam!
De naam van alle namen
En geef Hem glorie
In alle eeuwigheid

Komt laten wij aanbidden
Komt laten wij aanbidden
Komt laten wij aanbidden
Die Koning

Want U alleen bent waardig
Want U alleen bent waardig
Want U alleen bent waardig
O Koning

Wij prijzen U voor eeuwig
Wij prijzen U voor eeuwig
Wij prijzen U voor eeuwig
O Koning

 

GROOT IS HIJ

Halleluja, aan Hem zij de glorie
rijkdom en macht
wat een God is Hij

Groot is Hij
allerhoogste Heer
onze vredevorst
Wat een God is hij!

Halleluja, Halleluja
Halleluja wat een God is Hij!

 

HOE GROOT ZIJT GIJ

O Heer mijn God, wanneer ik in verwondering
de wereld zie, die U hebt voortgebracht
Het sterrenlicht, het rollen van de donder
heel dit heelal, dat vol is van uw kracht

Dan zingt mijn ziel tot U, o Heer mijn God
Hoe groot zijt Gij, hoe groot zijt Gij
Dan zingt mijn ziel tot U, o Heer mijn God
Hoe groot zijt Gij, hoe groot zijt Gij

Als ik bedenk, hoe Jezus zonder klagen
tot in de dood gegaan is als een lam
Sta ik verbaasd, dat Hij mijn schuld wou dragen
en aan het kruis mijn zonde op zich nam

Dan zingt mijn ziel tot U, o Heer mijn God
Hoe groot zijt Gij, hoe groot zijt Gij
Dan zingt mijn ziel tot U, o Heer mijn God
Hoe groot zijt Gij, hoe groot zijt Gij

Als Christus komt met majesteit en luister
brengt Hij mij thuis, hoe heerlijk zal dat zijn
Dan zal ik vol aanbidding voor Hem buigen
en zingt mijn ziel: o Heer, hoe groot zijt Gij

Dan zingt mijn ziel tot U, o Heer mijn God
Hoe groot zijt Gij, hoe groot zijt Gij
Dan zingt mijn ziel tot U, o Heer mijn God
Hoe groot zijt Gij, hoe groot zijt Gij

 

HOW GREAT IS OUR GOD

The splendor of the King
Clothed in majesty
Let all the earth rejoice
All the earth rejoice

He wraps himself in Light
And darkness tries to hide
And trembles at His voice
Trembles at His voice

How great is our God, sing with me
How great is our God, and all will see
How great, how great is our God

Age to age He stands
And time is in His hands
Beginning and the end
Beginning and the end

The Godhead Three in One
Father, Spirit, Son
The Lion and the Lamb
The Lion and the Lamb

How great is our God, sing with me
How great is our God, and all will see
How great, how great is our God

Name above all names
Worthy of all praise
My heart will sing
How great is our God

How great is our God, sing with me
How great is our God, and all will see
How great, how great is our God

 

JEZUS ALLEEN, IK BOUW OP HEM

Jezus alleen, ik bouw op Hem
Hij is mijn hoop, mijn lied, mijn kracht
Door stormen heen hoor ik zijn stem
dwars door het duister van de nacht

Zijn woord van liefde dat mij sust
verdrijft mijn angst; nu vind ik rust
Mijn vaste grond, mijn fundament
dankzij zijn liefde leef ik nu

Jezus alleen werd mens als wij
klein als een kind, in kwetsbaarheid
Oneindig veel hield Hij van mij
leed om mijn ongerechtigheid

En door zijn offer werd ik vrij
Hij droeg mijn straf, Hij stierf voor mij
ontnam de dood zijn heerschappij
dankzij zijn sterven leef ik nu

Geen levensangst, geen stervensnood
dat is de kracht, waar ik in sta
Van eerste stap tot aan de dood
leidt Hij de weg waarop ik ga

Geen duivels plan of aards bestaan
kan mij ooit roven uit zijn hand
Als Hij verschijnt, roept Hij mijn naam
in die verwachting houd ik stand

In Hem alleen, in Hem alleen

 

JEZUS, GODS HEERLIJKHEID VERSCHIJNT

Jezus, Gods heerlijkheid verschijnt
De Mensenzoon
De Zoon van God
Zal Koning zijn

Jezus, Hij offerde zichzelf
Wordt nu verhoogd
Wordt nu gekroond
Hij is de Heer!

En zijn koninkrijk kent geen grens
En haar heerlijkheid kent geen eind
Nu de majesteit en luister
Van de Vredevorst verschijnt
Hij zal koning zijn, Hij zal heerser zijn
En regeren met macht en in gerechtigheid
Jezus, Gods heerlijkheid verschijnt

Jezus, zo lief had Vader ons
Hij was Gods trouw
Hij was Gods Woord
Aan ons getoond

Jezus, eeld van Gods heiligheid
Wordt nu verhoogd
Wordt nu gekroond
Hij is de Heer!

En zijn koninkrijk kent geen grens
En haar heerlijkheid kent geen eind
Nu de majesteit en luister
Van de Vredevorst verschijnt
Hij zal koning zijn, Hij zal heerser zijn
En regeren met macht
En in gerechtigheid
Jezus, Gods heerlijkheid verschijnt

 

GEEF ME JEZUS / I SPEAK JESUS

Jezus
Hij is de Herder van mijn hart
Alles
waar ik altijd naar heb verlangd

Jezus
Hij heeft zich als een trouwe Vriend bewezen
Mijn Jezus
Hij is mijn oase
Midden in de woestijn
Ik ben van mijn geliefde
En Hij is van mij

Geef me Jezus
Hem alleen
Geef me Jezus
anders geen

Alles wat deze wereld mij biedt
Valt in het niet bij Jezus
Ik wil niets liever dan Jezus
Hem alleen

Shout Jesus from the mountains
Jesus in the streets
Jesus in the darkness over every enemy
Jesus for my family
I speak the holy name
Jesus

Your name is power
Your name is healing
Your name is life
Break every stronghold
Shine through the shadows
Burn like a fire

 

YOU ARE ALPHA AND OMEGA

You are Alpha and Omega
We worship You our Lord
You are worthy to be praised

We give You all the glory
We worship You our Lord
You are worthy to be praised

 

ELKE ANDERE NAAM VERVAAGT

Ik hef mijn handen op naar Uw troon
U wordt verhoogd, U wordt verhoogd
Ik leg mijn eigen kronen opzij
U regeert over mij

Elke andere naam vervaagt
Elke andere naam vervaagt
Tot U overblijft
Elke andere naam vervaagt
Jezus, neem Uw plaats
Jezus, neem Uw plaats

Mijn God, ik verhoog Uw naam
Ik verhoog Uw naam
Mijn God, boven alles Uw naam

 

REVELATION SONG

Worthy is the Lamb who was slain
Holy, holy is He
Sing a new song to Him who sits on
Heaven’s mercy seat
Worthy is the Lamb who was slain
Holy, holy is He
Sing a new song to Him who sits on
Heaven’s mercy seat

Holy, holy, holy
is the Lord God Almighty
Who was and is
and is to come
With all creation I sing
praise to the King of kings
You are my everything
and I will adore You

Clothed in rainbows of living color
Flashes of lightning rolls of thunder
Blessing and honor
strength and glory and power be
To You the Only Wise King

Holy, holy, holy
is the Lord God Almighty
Who was and is
and is to come
With all creation I sing
praise to the King of kings
You are my everything
and I will adore You

Filled with wonder
awestruck wonder
At the mention of Your name
Jesus Your name is power
breath and living water
Such a marvelous mystery

Holy, holy, holy
is the Lord God Almighty
Who was and is
and is to come
With all creation I sing
praise to the King of kings
You are my everything
and I will adore You


DANK U WEL VOOR UW GIFT

Geven kan op de volgende manieren:

  • Ga naar www.presence.nl/ondersteunen en maak uw gift over via incasso of iDeal. U kunt daar ook partner worden.
  • Gebruik uw GIVT-app en kies in de lijst van doelen voor ‘Presence’.
  • U kunt uw gift ook overmaken op NL 89 RABO 0336177755 t.n.v. Stichting Presence.

 

WORTHY OF IT ALL / WORTHY IS YOUR NAME

All the saints and angels
They bow before Your throne
All the elders cast their crowns
Before the Lamb of God and sing

You are worthy of it all
You are worthy of it all
For from You are all things
And to You are all things
You deserve the glory

All the saints and angels
They bow before Your throne
All the elders cast their crowns
Before the Lamb of God and sing

You are worthy of it all
You are worthy of it all
For from You are all things
And to You are all things
You deserve the glory

You are worthy of it all
You are worthy of it all
For from You are all things
And to You are all things
You deserve the glory

Day and night, night and day
Let incense arise

You are worthy of it all
You are worthy of it all
For from You are all things
And to You are all things
You deserve the glory

Worthy is Your name, Jesus
You deserve the praise
Worthy is Your name
Worthy is Your name, Jesus
You deserve the praise
Worthy is Your name

Be exalted now in the heavens
As Your glory fills this place
You alone deserve our praise
You’re the name above all names

Worthy is Your name, Jesus
You deserve the praise
Worthy is Your name
Worthy is Your name, Jesus
You deserve the praise
Worthy is Your name

 

WHAT A BEAUTIFUL NAME

You were the Word at the beginning
One with God the Lord Most High
Your hidden glory in creation
Now revealed in You our Christ

What a beautiful Name it is
What a beautiful Name it is
The Name of Jesus Christ my King
What a beautiful Name it is
Nothing compares to this
What a beautiful Name it is
The Name of Jesus

You didn’t want heaven without us
So Jesus, You brought heaven down
My sin was great, Your love was greater
What could separate us now?

What a wonderful Name it is
What a wonderful Name it is
The Name of Jesus Christ my King
What a wonderful Name it is
Nothing compares to this
What a wonderful Name it is
The Name of Jesus

Death could not hold You
The veil tore before You
You silenced the boast of sin and grave
The heavens are roaring
The praise of Your glory
For You are raised to life again

You have no rival
You have no equal
Now and forever, God You reign
Yours is the kingdom
Yours is the glory
Yours is the Name above all names

What a powerful Name it is
What a powerful Name it is
The Name of Jesus Christ my King
What a powerful Name it is
Nothing can stand against
What a powerful Name it is
The Name of Jesus

What a powerful Name it is
What a powerful Name it is
The Name of Jesus Christ my King
What a powerful Name it is
Nothing can stand against
What a powerful Name it is
The Name of Jesus

 

JEZUS OVERWINNAAR

Waar U verschijnt, wordt alles nieuw
Want U bevrijdt en geeft leven
Elke storm verstilt door
De klank van Uw stem
Alles buigt voor Koning Jezus

U bent de held die voor ons strijdt
U baant de weg van overwinning
Elke vijand vlucht en ieder bolwerk valt neer
Naam boven alle namen, Hoogste Heer

Voor eeuwig is Uw heerschappij
Uw troon staat onwankelbaar
Ongeëvenaarde kracht ligt in
Uw grote naam
Jezus Overwinnaar

De duisternis licht op door U
De duivel is door U verslagen
Dood waar is je macht?
Waar is je prikkel gebleven?
Jezus leeft en ik zal leven!

De schepping knielt in diepst ontzag
De hemel juicht voor onze Koning
En de machten van de hel
Weten wie er regeert
Naam boven alle namen, Hoogste Heer

Voor eeuwig is Uw heerschappij
Uw troon staat onwankelbaar
Ongeëvenaarde kracht ligt in
Uw grote naam
Jezus Overwinnaar

Voor eeuwig is Uw heerschappij
Uw troon staat onwankelbaar
Ongeëvenaarde kracht ligt in
Uw grote naam
Jezus Overwinnaar

Naam boven alle namen
Naam boven alle namen

Voor eeuwig is Uw heerschappij
Uw troon staat onwankelbaar
Ongeëvenaarde kracht ligt in
Uw grote naam
Jezus Overwinnaar
U bent Jezus Overwinnaar

 

ERE ZIJ GOD

Ere zij God, ere zij God
in de hoge, in de hoge, in de hoge
Vrede op aarde, vrede op aarde
in de mensen een welbehagen

Ere zij God in de hoge
Ere zij God in de hoge
Vrede op aarde, vrede op aarde
in de mensen een welbehagen
In de mensen, een welbehagen
Een welbehagen

Ere zij God, ere zij God
in de hoge, in de hoge, in de hoge
Vrede op aarde, vrede op aarde
in de mensen een welbehagen
Amen, amen


DANK U WEL VOOR UW ZEGEN DEZE AVOND

Wat een wonder dat we samen voor Gods aangezicht mochten komen vanavond. Heeft u een getuigenis? Dan kunt u een bericht sturen naar info@presence.nl.

Bijdragen kan via www.presence.nl/ondersteunen of door een gift over te maken via NL 89 RABO 0336177755 t.n.v. Stichting Presence.

Gods zegen gewenst!