skip to Main Content


We zijn dankbaar voor de mogelijkheid om op vrijdagavond 10 juli 2020 een avond vol gebed en aanbidding te organiseren op het Malieveld. Hieronder de praktische informatie en veelgestelde vragen.


Met deze bijeenkomst willen we een geluid van hoop en bemoediging laten horen vanuit de kerk van Nederland voor ons land. Een getuigenis van wat God ook vandaag nog wil doen!

De burgemeester van Den Haag heeft een aantal weken geleden toestemming gegeven voor een gebedsbijeenkomst met 2000 deelnemers. Er is goede samenwerking met de politie en de gemeente Den Haag. Samen gaan we de ‘dubbele mijl’: we staan daarom op 5 meter afstand, op mooi gemarkeerde plaatsen, zodat we het hele Malieveld kunnen vullen. Nog niet aangemeld? Meld je hier aan. Bekijk hieronder de veelgestelde vragen en praktische informatie over parkeren, veiligheid en toiletten. Staat uw vraag er niet bij? Stuur dan een mail naar info@presence.nl.

ROOKVRIJ EN AFVALVRIJ  Tijdens Presence op het Malieveld wordt niet gerookt. U kunt drinken en versnaperingen nuttigen, maar neem altijd zelf uw afval weer mee naar huis. Ten overvloede: alcohol is niet toegestaan op het Malieveld.


Veelgestelde vragen

Wat kan ik verwachten op vrijdagavond 10 juli op het Malieveld?

Een avond vol gebed en aanbidding op het Malieveld. De aanvangstijd is 19.30 uur en we eindigen om 22.00 uur. Vanaf 18.30 uur is het veld open voor deelnemers. Er zijn 25 aanbiddingsleiders die medewerking verlenen bij de zang en sprekers zoals David de Vos, Jan Pool en Wim Hoddenbagh. Tweede Kamer-leden Gert-Jan Segers en Kees van der Staaij zullen een kort woord van bemoediging spreken. Een groep bidders uit de breedte van de samenleving gaat ons voor in gebed.

Mag er worden gezongen?

Ja, er is zang en gebed. Omdat we in de buitenlucht staan, op 5 meter afstand, hebben we alle mogelijkheid om samen te zingen en God groot te maken.

De bijeenkomst is gratis, maar ik wil graag bijdragen. Hoe kan dat?

Uw gift is heel welkom. Ga naar www.presence.nl/ondersteunen voor meer informatie over eenmalige ondersteuning of om partner van Presence te worden. Dank u wel dat u deze bijeenkomst mogelijk maakt!

Ik heb me aangemeld. Moet ik een toegangsbewijs laten zien?

Deelname is alleen mogelijk als u zich heeft aangemeld op www.presence.nl. Bij aankomst kunt u gevraagd worden naar uw aanmelding. Zorg dat u in dat geval de bevestigingsmail of de latere mail met informatie (aan u gericht) kunt tonen, mocht erom worden gevraagd. We vertrouwen op uw medewerking door alleen aanwezig te zijn na aanmelding.

Is er een livestream voor mensen die thuis meekijken?

Yes! Zij kunnen de livestream volgen via www.youtube.com/presencenl. U kunt achteraf de bijzondere avond ook terugkijken op dit kanaal. Abonneer u vandaag even op www.youtube.com/presencenl om op de hoogte te blijven.

Waar kunnen de deelnemers zich opstellen? Krijg je een plek toegewezen?

We markeren elke plek met een duidelijk zichtbare stip op het veld. Bij aankomst kun je een stip opzoeken en je plek innemen. Medewerkers met hesjes zullen ervoor zorgen dat het veld zo efficiënt mogelijk wordt gevuld. Doordat iedereen los van elkaar op een gemarkeerde plaats staat, ontstaat onderstaand patroon op het veld. Tekst gaat verder onder de afbeelding.

Kunnen echtparen en gezinnen/huishoudens bij elkaar staan?

Alle volwassenen staan op 5 meter afstand van elkaar, ook echtparen. Wel kunnen bij elke volwassene maximaal twee kinderen tot 12 jaar staan. Zo kunnen we met alle aanwezige mensen het hele Malieveld vullen. We willen ons graag houden aan de keuze die we hebben gemaakt, omdat hierdoor het zingen mogelijk is. Wanneer u hier om begrijpelijke redeneren moeite mee hebt, vragen we u vriendelijk om u af te melden door een mail te sturen naar info@presence.nl. U kunt dan de livestream volgen via www.youtube.com/presencenl.

Waarom kiezen jullie voor een afstand van 5 meter?

We kregen hier een paar vragen over. Deze keuze hebben we om twee redenen gemaakt:

  1. Door op 5 meter afstand te staan, kunnen we met 2.000 mensen het hele Malieveld vullen, waardoor een mooi patroon ontstaat.
  2. Door ruimere afstand te houden, is ook het mogelijk om vrijuit te zingen en te bidden zonder enige beperking. Dat is belangrijk voor de volksgezondheid, in verband met de corona-maatregelen.

Zijn er maatregelen rond corona?

We vragen iedereen zich te houden aan de bekende maatregelen van het RIVM. We houden tijdens de bijeenkomst als extra maatregel 5 meter afstand, zodat we ongehinderd kunnen zingen in de buitenlucht. Bij ziekteverschijnselen verzoeken we u vriendelijk om thuis te blijven.

Mag ik een stoeltje meenemen?

We ontraden het om een stoeltje mee te nemen, tenzij het vanwege uw gezondheid nodig is. U kunt in dat geval een klein, lichtgewicht klap/vouwstoeltje meenemen. Let op: geen tuinstoelen. Houd er rekening mee dat de politie kan besluiten om stoelen te weigeren als de veiligheid in het geding is. Het meenemen van een stoeltje is daarom voor eigen risico. Uiteraard zijn rolstoelen en andere hulpmiddelen altijd toegestaan.

Mag ik een spandoek, vlag, luidspreker, blaas- of slaginstrument meenemen?

Nee, dat is niet toegestaan. De bijeenkomst vrijdag is geen demonstratie. Het is een gebeds- en aanbiddingsdienst in de openlucht. We komen niet bij elkaar uit onvrede, maar om te bidden en te danken voor Gods aanwezigheid in ons land. Daarom het vriendelijke verzoek om geen vlaggen, spandoeken, luidsprekers, blaasinstrumenten, slagwerk of andere opvallende voorwerpen mee te nemen. Onze uitingsvorm tijdens deze bijeenkomst is gezamenlijk gebed met zang en aanbidding, in eenvoud.

Waarom doen we dit op het Malieveld en niet op een andere plek?

Vanuit Presence organiseren we meerdere keren per jaar gebeds- en aanbiddingsbijeenkomsten op plaatsen van invloed, om juist daar de naam van de Here Jezus groot te maken. We doen dat samen met bidders uit de breedte van de kerk. Het Malieveld is een plaats met een bijzondere geschiedenis: in 1958 werd hier een meerdaagse campagne gehouden, waar talloze mensen tot geloof kwamen. De zegen hiervan is vandaag nog steeds zichtbaar. Ook werden hier bijeenkomsten gehouden van de Mars voor het Leven en ‘Wij kiezen voor eenheid’. Daarnaast is het Malieveld gesitueerd tussen de ministeries en het parlement. Het is goed om juist op deze plek een geluid van hoop en bemoediging te laten horen. Samen met 2000 biddende christenen.

Is het wel veilig om op het Malieveld samen te komen?

Ja, het is veilig om deze avond samen te komen op het Malieveld. De burgemeester heeft toestemming gegeven en de samenwerking met gemeente en politie is goed. Deze gebedsbijeenkomst is geen demonstratie tegen de overheid, maar een eenvoudige uiting van gebed voor de samenleving en van aanbidding voor God. Er is een groep van bidders die de bijeenkomst in gebed  en voorbede opdraagt bij God, zowel op de avond zelf als in de afgelopen weken van voorbereiding. We mogen weten dat de God van de hemel en de aarde bescherming geeft aan zijn kinderen, wanneer we tot Hem naderen in gebed. Zoals in Numeri 6:24-26 staat:

Moge de HEER u zegenen en u beschermen, moge de HEER het licht van Zijn gelaat over u doen schijnen en u genadig zijn. Moge de HEER u Zijn gelaat toewenden en u vrede geven.

Ik heb moeite met de maatregelen die genomen zijn en kan me daar niet aan houden.

Hoewel we de moeite begrijpen, willen we u in dat geval vragen om niet te komen. Stichting Presence heeft de verantwoordelijkheid op zich genomen voor een goed verloop van de avond. Door de duidelijke keuzes die we vooraf hebben gemaakt, was het mogelijk om van de burgemeester toestemming te krijgen voor deze bijzondere bijeenkomst. We hebben dit als een wonder ervaren. Het is geen evenement, maar een actieve daad van aanbidding en gebed op een plek die ‘in the picture’ staat. Daar zijn vrijdagavond kleine offers voor nodig, zoals de 5 meter-afstand. Houd u daarom aan bovenstaande afspraken. Wanneer u hier om begrijpelijke redenen moeite mee heeft, vragen we u vriendelijk om u af te melden door een mail te sturen naar info@presence.nl. U kunt dan de livestream volgen via www.youtube.com/presencenl.


Praktische informatie

Parkeren en openbaar vervoer

Het Malieveld ligt direct naast het station Den Haag CS, op 2 minuten loopafstand van de treinen. We adviseren om met het openbaar vervoer te komen. Mocht u met de auto komen, dan kunt u de parkeerinstructies van de gemeente Den Haag volgen. U kunt betaald parkeren onder het Malieveld bij Apcoa Parking. Goedkoper parkeren kan in parkeergarage Helicon.

Het adres van het Malieveld is Koningskade 64, 2596 AA Den Haag.

Calamiteiten en EHBO

Er is eerste hulp beschikbaar bij de EHBO-tent. Daar is ook een AED beschikbaar. Verspreid over het Malieveld zijn BHV-ers aanwezig. Bij calamiteiten staan de medewerkers van de ordedienst (medewerkers met hesjes) in contact met een coördinator. Via de coördinator wordt de EHBO ingeschakeld. Ook kunnen, in afstemming met de politie, ordemaatregelen worden genomen. Dat zal altijd gebeuren in overleg met de organisatie.

Gebruik maken van de toiletten

De toiletten zijn alleen beschikbaar bij ‘hoge nood’. Moet u echt gebruik maken van het toilet, dan kunt u zich melden bij de EHBO-tent. Daar is een toiletunit aanwezig met een aantal wc’s. We vragen u vriendelijk om alleen in dringende gevallen gebruik te maken van het toilet. In de vergunningsvoorwaarden staat dat we moeten voorkomen dat er rijen en opstoppingen ontstaan. Volg daarom altijd de instructies op van de medewerkers met hesjes.

Overige vragen? Stuur een mail naar info@presence.nl