skip to Main Content


We zijn dankbaar voor de mogelijkheid om op vrijdagavond 9 juli 2021 een avond vol gebed en aanbidding te organiseren op het Malieveld. Hieronder de praktische informatie en veelgestelde vragen.


Met deze bijeenkomst willen we een geluid van hoop en bemoediging laten horen vanuit de kerk van Nederland voor ons land. Een getuigenis van wat God ook vandaag nog wil doen! De teksten van de liederen die we zingen kunt u hier vinden.

De burgemeester van Den Haag heeft een aantal weken geleden toestemming gegeven voor een gebedsbijeenkomst met een maximum van 7000 deelnemers. Er is goede samenwerking met de politie en de gemeente Den Haag. We staan op mooi gemarkeerde plaatsen, zodat we het hele Malieveld kunnen vullen.  Bekijk hieronder de veelgestelde vragen en praktische informatie over parkeren, veiligheid en toiletten. Staat uw vraag er niet bij? Stuur dan een mail naar info@presence.nl.

Het Malieveld is groot, er is tot het laatste moment nog ruimte. Je kunt dus nog vrienden uitnodigen die een hart hebben vol verwachting! Laatste termijn-beslissers kunnen altijd gewoon meekomen.

ROOKVRIJ EN AFVALVRIJ  Tijdens Presence op het Malieveld wordt niet gerookt. U kunt drinken en versnaperingen nuttigen, maar neem altijd zelf uw afval weer mee naar huis. Ten overvloede: alcohol is niet toegestaan op het Malieveld.


Veelgestelde vragen

Wat kan ik verwachten op vrijdagavond 9 juli op het Malieveld?

Een avond vol gebed en aanbidding op het Malieveld. De aanvangstijd is 19.30 uur en we eindigen om 22.00 uur. Vanaf 18.30 uur is het veld open voor deelnemers. Er zijn 40 aanbiddingsleiders die medewerking verlenen bij de zang en bidders uit de hele breedte van de samenleving. Jurjen ten Brinke (voorganger in Amsterdam en presentator van Nederland Zingt), Wim Hoddenbagh en een aantal Tweede Kamer-leden zullen een kort woord van bemoediging spreken.

Mag er worden gezongen?

Ja, er is zang en gebed. Dit is volledig veilig, ook omdat we op ruime afstand staan van elkaar. De burgemeester van Den Haag heeft ons alle mogelijkheid gegeven om zonder beperking samen te zingen en God groot te maken. Na aanmelding krijgt u per mail een liederenblad toegestuurd.

Zijn er toegangstesten of andere maatregelen rond corona?

De bijeenkomst is zonder toegangsbeperking, testen is niet nodig. Wel staan alle deelnemers op ruime afstand van elkaar (2-3 meter), zodat we het hele Malieveld kunnen vullen. We vragen iedereen zich te houden aan de omgangsregels rond volksgezondheid. We markeren elke plek met een duidelijk zichtbare stip op het veld. Bij aankomst kun je een stip opzoeken en je plek innemen. We hebben met de gemeente Den Haag afspraken gemaakt over de goede doorstroom van deelnemers. Bij vertrek en aankomst willen we u erop wijzen afstand te bewaren, ook in de parkeergarages. Onze stewards (medewerkers met hesjes) zullen daar op toezien, we vragen u om eventuele aanwijzingen goed op te volgen.

De bijeenkomst is gratis, maar kost ongetwijfeld veel geld. Hoe kan ik bijdragen?

We geloven dat God zal voorzien. Uw gift is heel welkom. Ga naar www.presence.nl/ondersteunen voor meer informatie over eenmalige ondersteuning of om partner van Presence te worden. Dank u wel dat u deze bijeenkomst mogelijk maakt!

Ik heb me aangemeld. Moet ik een toegangsbewijs laten zien?

Nee, u hoeft geen toegangsbewijs te laten zien. Aanmelding op www.presence.nl helpt ons om naar de politie en gemeente een goed beeld te geven van het aantal mensen dat we verwachten. Bovendien kunnen wij daardoor met u in contact blijven via de informatiemail. Daarin ontvangt u de laatste informatie over bereikbaarheid, parkeren, veiligheid maar ook bijvoorbeeld het liederenblad. We willen u daarom vriendelijk vragen om u aan te melden via dit aanmeldformulier.

Is er een livestream voor mensen die thuis meekijken?

Yes! Zij kunnen de livestream volgen via www.youtube.com/presencenl. U kunt achteraf de bijzondere avond ook terugkijken op dit kanaal. Abonneer u vandaag even op www.youtube.com/presencenl om op de hoogte te blijven.

Waar kunnen de deelnemers zich opstellen? Krijg je een plek toegewezen?

We markeren elke plek met een duidelijk zichtbare stip op het veld, op een afstand van 2-3 meter van elkaar. Zo kunnen we het hele Malieveld vullen. Bij aankomst kun je een stip opzoeken en je plek innemen. Stewards (medewerkers met hesjes) zullen ervoor zorgen dat het veld zo efficiënt mogelijk wordt gevuld.

Kunnen echtparen en gezinnen/huishoudens bij elkaar staan?

Je, echtparen en gezinnen/huishoudens kunnen bij elkaar staan op 1 stip. Probeer als groep zoveel mogelijk te spreiden over de verschillende stippen. Zo kunnen we met alle aanwezige mensen het hele Malieveld vullen.

Zijn er maatregelen rond corona?

We vragen iedereen zich te houden aan de bekende maatregelen van het RIVM. Bij vertrek en aankomst willen we u erop wijzen dat het goed is om afstand te bewaren. Onze stewards zullen daar op toezien, we vragen u om eventuele aanwijzingen goed op te volgen.

Mag ik een stoeltje meenemen?

U kunt een klein, lichtgewicht klap/vouwstoeltje meenemen. Let op: geen tuinstoelen. Houd er rekening mee dat de politie kan besluiten om stoelen te weigeren als de veiligheid in het geding is.

Is het Malieveld goed bereikbaar voor mindervaliden?

Het Malieveld is drempelvrij en goed toegankelijk. Het is mogelijk om met een rolstoel of andere hulpmiddelen het Malieveld te betreden. Mocht het gras voor u lastig begaanbaar zijn, dan is er ruimte op de betonnen transportbanen rondom het Malieveld. Neem voor specifieke vragen even contact met ons op via ons contactformulier.

Mag ik een spandoek, vlag, luidspreker, blaas- of slaginstrument meenemen?

Grote vlaggen en spandoeken zijn niet toegestaan. De bijeenkomst vrijdag is geen demonstratie. Het is een gebeds- en aanbiddingsdienst in de openlucht. We komen bij elkaar om te bidden en te danken voor Gods aanwezigheid in ons land. Daarom het vriendelijke verzoek om geen vlaggen, spandoeken, luidsprekers, blaasinstrumenten, slagwerk of andere opvallende voorwerpen mee te nemen. Onze uitingsvorm tijdens deze bijeenkomst is gezamenlijk gebed met zang en aanbidding, in eenvoud. Uiteraard kunt u wel – gepast en in eenvoud – een (kleine) gebedsvlag gebruiken.

Waarom doen we dit op het Malieveld en niet op een andere plek?

Vanuit Presence organiseren we meerdere keren per jaar gebeds- en aanbiddingsbijeenkomsten op plaatsen van invloed, om juist daar de naam van de Here Jezus groot te maken. We doen dat samen met bidders uit de breedte van de kerk. Het Malieveld is een plaats met een bijzondere geschiedenis: in 1958 werd hier een meerdaagse campagne gehouden met T.L. Osborn, waar talloze mensen tot geloof kwamen. De zegen hiervan is vandaag nog steeds zichtbaar. Ook werden hier bijeenkomsten gehouden van de Mars voor het Leven en ‘Wij kiezen voor eenheid’. Al decennia lang ontmoeten Haagse christenen elkaar hier om samen te bidden voor ons land. Daarnaast is het Malieveld gesitueerd tussen de ministeries en het parlement en is het Malieveld regelmatig het decor van maatschappelijk verdriet en onvrede. Het is goed om juist op deze plek een geluid van hoop en bemoediging te laten horen. Samen met duizenden biddende christenen.

Is het wel veilig om op het Malieveld samen te komen?

Ja, het is veilig om deze avond samen te komen op het Malieveld. De burgemeester heeft toestemming gegeven en de samenwerking met gemeente en politie is goed. Deze gebedsbijeenkomst is geen demonstratie tegen de overheid, maar een eenvoudige uiting van gebed voor de samenleving en van aanbidding voor God. Er is een groep van bidders die de bijeenkomst in gebed  en voorbede opdraagt bij God, zowel op de avond zelf als in de afgelopen weken van voorbereiding. We mogen weten dat de God van de hemel en de aarde bescherming geeft aan zijn kinderen, wanneer we tot Hem naderen in gebed. Zoals in Numeri 6:24-26 staat:

Moge de HEER u zegenen en u beschermen, moge de HEER het licht van Zijn gelaat over u doen schijnen en u genadig zijn. Moge de HEER u Zijn gelaat toewenden en u vrede geven.

Ik moet me helaas afmelden.

Dat is natuurlijk jammer, maar geen enkel probleem! U kunt u afmelden door een mail te sturen naar info@presence.nl. U kunt dan de livestream volgen via www.youtube.com/presencenl.


Praktische informatie

Parkeren en openbaar vervoer

Het Malieveld ligt direct naast het station Den Haag CS, op 2 minuten loopafstand van de treinen. We adviseren om met het openbaar vervoer te komen. Mocht u met de auto komen, dan kunt u de parkeerinstructies van de gemeente Den Haag volgen. U kunt betaald parkeren onder het Malieveld bij Q-park Malieveld. U kunt vooraf reserveren eventueel. Parkeren voor een dagkaart van ongeveer 15 euro kan in de nabijgelegen parkeergarage Helicon. Houd u bij de toegang en het weglopen bij het Malieveld aan de instructies van de stewards. Bij drukte vragen we u om geduld.

Het adres van het Malieveld is Koningskade 64, 2596 AA Den Haag.

Calamiteiten en EHBO

Er is eerste hulp beschikbaar bij de EHBO-tenten op de hoeken van het veld. Deze zijn duidelijk zichtbaar. Daar is ook een AED beschikbaar. Verspreid over het Malieveld zijn BHV-ers aanwezig. Bij calamiteiten staan stewards (medewerkers met hesjes) in contact met een coördinator. Via de coördinator wordt de EHBO ingeschakeld. Ook kunnen, in afstemming met de politie, ordemaatregelen worden genomen. Dat zal altijd gebeuren in overleg met de organisatie.

Gebruik maken van de toiletten

Er zijn toiletten beschikbaar bij ‘hoge nood’. Bij de EHBO-tent zijn toiletunits aanwezig met een aantal wc’s. We vragen u vriendelijk om alleen in dringende gevallen gebruik te maken van het toilet. We hebben met politie en gemeente afgesproken dat we zullen voorkomen dat er rijen en opstoppingen ontstaan. Volg daarom altijd de instructies op van de medewerkers met hesjes.

Overige vragen? Stuur een mail naar info@presence.nl