Ga naar hoofdinhoud

We zijn dankbaar dat u de visie achter deze bijeenkomst financieel mee mogelijk maakt. In onze roeping zijn we afhankelijk van de voorziening die God geeft door partners en gevers heen. Stichting Presence heeft een ANBI-status, uw giften zijn aftrekbaar van de belasting.

Geven kan op de volgende manieren:

  • Ga naar www.presence.nl/ondersteunen en maak uw gift over via incasso of iDeal. U kunt daar ook partner worden.
  • Gebruik uw GIVT-app en kies in de lijst van doelen voor ‘Presence’.
  • U kunt uw gift ook rechtstreeks overmaken op NL89RABO0336177755 t.n.v. Stichting Presence.

MIJN JEZUS MIJN REDDER

Mijn Jezus, mijn redder
Heer, er is niemand als U
Laat elk moment, al wat ik denk
ol zijn van uw liefde, Heer

Mijn schuilplaats, mijn trooster
Veilige toren van kracht
Adem en stem, al wat ik ben
Brengen U voortdurend eer

Juich voor de Heer, heel de aarde wees blij
Zing van de Koning en zijn heerschappij
Bergen aanbidden, de zee juicht mee
Bij het horen van uw naam
U wil ik prijzen voor dat wat U schiep
Mijn leven lang loven, want U heb ik lief
Niets is zo goed als een leven heel dicht bij U

JEZUS OVERWINNAAR

Waar U verschijnt wordt alles nieuw
Want U bevrijdt en geeft leven
Elke storm verstilt
Door de klank van Uw stem
Alles buigt voor Koning Jezus

U bent de held die voor ons strijdt
U baant de weg van overwinning
Elke vijand vlucht en ieder bolwerk valt neer
Naam boven alle namen Hoogste Heer

Voor eeuwig is Uw heerschappij
Uw troon staat onwankelbaar
Ongeëvenaarde kracht
Ligt in Uw grote naam
Jezus Overwinnaar

De duisternis licht op door U
De duivel is door U verslagen
Dood waar is je macht
Waar is je prikkel gebleven
Jezus leeft en ik zal leven

De schepping knielt in diepst ontzag
De hemel juicht voor onze Koning
En de machten van de hel
Weten wie er regeert
Naam boven alle namen Hoogste Heer

Voor eeuwig is Uw heerschappij
Uw troon staat onwankelbaar
Ongeëvenaarde kracht
Ligt in Uw grote naam
Jezus Overwinnaar

Voor eeuwig is Uw heerschappij
Uw troon staat onwankelbaar
Ongeëvenaarde kracht
Ligt in Uw grote naam
Jezus Overwinnaar

Naam boven alle namen
Naam boven alle namen

Voor eeuwig is Uw heerschappij
Uw troon staat onwankelbaar
Ongeëvenaarde kracht
Ligt in Uw grote naam
Jezus Overwinnaar

Voor eeuwig is Uw heerschappij
Uw troon staat onwankelbaar
Ongeëvenaarde kracht
Ligt in Uw grote naam
Jezus Overwinnaar

Ongeëvenaarde kracht
Ligt in Uw grote naam
Jezus Overwinnaar
U bent Jezus Overwinnaar
U bent Jezus Overwinnaar

REVELATION 1:9

Hallelujah
Salvation and glory
Honor and power
To the Lord, our God
For the Lord, our God is mighty
The Lord, our God is omnipotent
The Lord, our God
He is wonderful

All praises be
To the King of kings
And the Lord, our God
He is wonderful

Hallelujah
Hallelujah, Hallelujah, Hallelujah
Hallelujah Hallelujah
He is wonderful

LET IT RAIN

Let it rain
Let it rain
Open the floodgates of heaven
Let it rain
Let it rain
Open the floodgates of heaven

We’re waiting for the latter rain
We’re waiting for the latter rain
We’re waiting for the latter rain
We’re waiting for the latter rain

MY WORSHIP

You Lord, You are worthy
And no one can worship You for me
For all the things You’ve done for me
And no one can worship You for me

CHORUS Here’s my worship
All of my worship
Receive my worship
All of my worship
Here’s my worship
All of my worship
|Receive my worship
All of my worship

BRIDGE
And I will not be silent
I will always worship You
As long as I am breathing
I will always worship You

KING OF GLORY

Yes, the world
Will bow down and say You are God
Every man
Will bow down and say You are King
So let’s start right now
Why would we wait

CHORUS
King of Glory, fill this place
I just wanna be with You
Just wanna be with You
King of Glory, fill this place
Just wanna be with You
Just wanna be with You

Yes, the world
Will bow down and say You are God
Every man
Will bow down and say You are King
So let’s start right now Why would we wait
We can praise you now In victory

CHORUS
King of Glory, fill this place
I just wanna be with You
Just wanna be with You
King of Glory, fill this place
Just wanna be with You
Just wanna be with You

BRIDGE
So we’ll sing Hallelujah
Till You come again
And we’ll dance in Your presence
Till You come again

PSALM 23

The Lord is my Shepherd
He goes before me
Defender behind me
I won’t fear
I’m filled with anointing
My cup’s overflowing
No weapon can harm me
I won’t fear

CHORUS
Hallelujah, I am not alone
He’s my Comfort,
Always holds me close

He always guides me
Through mountains and valleys
His joy is refreshing
Restores my soul
Mercy and goodness
Give me assurance
That I’ll see His glory
Face to face

CHORUS
Hallelujah, I am not alone
He’s my Comfort,
Always holds me close

BRIDGE
Your Spirit lives within me
So I will walk in Your peace
Your Spirit lives within me
My victory my victory

My victory my victory
My victory my victory
My victory my victory
My victory

HALLELUJAH OUR GOD REIGNS

Behold the mighty breath of God
It calmed the seas and hung the stars
That very breath inside our hearts
Behold our God

He is the anthem of our praise
For we were born to bless His name
All the earth and angels sing
Behold our God

Hallelujah, Hallelujah
Hallelujah, our God reigns

Behold the wonder of the cross
For Jesus counted up a cost
What kind of king would die for us?
This is our God

Hallelujah, Hallelujah
Hallelujah, our God reigns
Hallelujah, Hallelujah
Hallelujah, our God reigns

All that has breath, come praise the Lord
All that has breath, come praise the Lord

Hallelujah, Hallelujah
Hallelujah, our God reigns
Hallelujah, Hallelujah
Hallelujah, our God reigns

All that has breath, come praise the Lord
All that has breath, come praise the Lord

Hallelujah, Hallelujah
Hallelujah, our God reigns
Hallelujah, Hallelujah
Hallelujah, our God reigns

THE PRESENCE OF THE LORD IS HERE

The presence of the Lord is here
The presence of the Lord is here
I feel it in the atmosphere
The presence of the Lord is here
The presence of the Lord is here
The spirit of the Lord is here
The spirit of the Lord is here
I feel it in the atmosphere
The spirit of the Lord is here
The spirit of the Lord is here

The power of the Lord is here
The power of the Lord is here
I feel it in the atmosphere
The power of the Lord is here
The power of the Lord is here

I can feel the presence of the Lord
And I’m gonna get my blessing right now
I can feel the presence of the Lord
And I’m gonna get my blessing right now
I can feel the presence of the Lord
And I’m gonna get my blessing right now
I can feel the presence of the Lord
And I’m gonna get my blessing right now

MOVING FORWARD

I’m not going back, I’m moving ahead
Here to declare to you my past is over in you
All things are made new, surrendered my life to Christ
I’m moving, moving forward
I’m not going back, I’m moving ahead
Here to declare to you my past is over in you
All things are made new, surrendered my life to Christ
I’m moving, moving forward

You make all things new
You make all things new
And I will follow you forward
You make all things new
You make all things new
And I will follow you forward

LET PRAISES RISE

Let praises rise
From the inside
From the inside of me
May You delight
In the inside
In the inside of me

Come fill my life
From the inside
From the inside of me
Set me on fire
From the inside
From the inside of me

‘Cause all I want Is for You
For You to be glorified
For You to be lifted high
All I want is for You
For You to be glorified
For You to be lifted high

HEER IK PRIJS UW GROTE NAAM

Heer, ik prijs uw grote naam
Heel mijn hart wil ik U geven
Want U bent de weg gegaan
Die mij redding bracht en leven

U daalde neer van Uw troon om mens te zijn
Van de stal naar het kruis droeg U mijn pijn
Van het kruis naar het graf
Uit het graf weer opgestaan

Heilig, heilig, heilig bent U Heer
Jezus, is Koning
Breng hulde, geef Hem eer

Heilig, heilig, heilig bent U Heer
Jezus, is Koning
Breng hulde, geef Hem eer

BREAK EVERY CHAIN

There is power in the name of Jesus
There is power in the name of Jesus
There is power in the name of Jesus
To break every chain
Break every chain, break every chain
To break every chain
Break every chain, break every chain

There’s an army rising up
There’s an army rising up
There’s an army rising up
To break every chain
Break every chain, break every chain
To break every chain
Break every chain, break every chain

I hear the chains falling
I hear the chains falling
I hear the chains falling
I hear the chains falling

To break every chain
Break every chain, break every chain
To break every chain
Break every chain, break every chain


DANK U WEL VOOR UW GIFT

Geven kan op de volgende manieren:

  • Ga naar www.presence.nl/ondersteunen en maak uw gift over via incasso of iDeal. U kunt daar ook partner worden.
  • Gebruik uw GIVT-app en kies in de lijst van doelen voor ‘Presence’.
  • U kunt uw gift ook rechtstreeks overmaken op NL89RABO0336177755 t.n.v. Stichting Presence.

PROMISES

God of Abraham
You’re the God of covenant
And faithful promises
Time and time again
You have proven
You’ll do just what You said

Though the storms may come
And the winds may blow
I’ll remain steadfast
And let my heart learn
When You speak a word
It will come to pass

Great is Your faithfulness to me
Great is Your faithfulness to me
From the rising sun to the setting same
I will praise Your name
Great is Your faithfulness to me
I put my faith in Jesus
My anchor to the ground
My hope and firm foundation
He’ll never let me down

I put my faith in Jesus
My anchor to the ground
He’s my hope and firm foundation
He’ll never let me down
I put my trust in Jesus
My anchor to the ground
He’s my hope and firm foundation
He’ll never let me down

I put my faith in Jesus
My anchor to the ground
He’s my hope and firm foundation
He’ll never let me down
He’ll never let me down
Great is Your faithfulness to me
Great is Your faithfulness to me
From the rising sun to the setting same
I will praise Your Name
From the rising sun to the setting same
I will praise Your Name
From the rising sun to the setting same
I will praise Your Name
Great is your faithfulness to me

GOD IS FIGHTING FOR US

God is fighting for us
Pushing back the darkness
Lighting up the Kingdom
That cannot be shaken
In the name of Jesus
Enemy’s defeated
And we will shout it out
Shout it out

I will live, I will not die
The resurrection power of Christ
Alive in me and I am free
In Jesus’ name
I will live, I will not die
I will declare and lift You high
Christ revealed and I am healed
In Jesus’ name
In Jesus’ name

STAYED ON YOU

You alone are God
You alone are God
For You are great and greatly to be praised
For You are great and greatly to be praised
You alone are God
You alone are God

YOU ARE MY ALL IN ALL

You are my strength when I am weak
You are the treasure that I seek
You are my all in all
Seeking You as a precious jewel
Lord to give up I’d be a fool
You are my all in all

Jesus Lamb of God Worthy is Your name
Jesus Lamb of God Worthy is Your name

HOSANNAH IN THE HIGHEST

Hosanna, Hosanna, Hosanna in the highest
Hosanna, Hosanna, Hosanna in the highest

Lord we lift up Your name
With our hearts full of praise
Be exalted oh Lord my God
Hosanna in the highest

Glory, glory, glory to the king of kings
Glory, glory, glory to the king of kings

Lord we lift up Your name
With hearts full of praise
Be exalted oh Lord my God
Hosanna in the highest

Hosanna, hosanna, hosanna in de hoge
Hosanna, hosanna, hosanna in de hoge
Heer, ons hart is vol lof
Wij verhogen uw naam.
Wees verheven, o Heer mijn God
Hosanna in de hoge.

Glorie, glorie, glorie voor de Koning
Glorie, glorie, glorie voor de Koning

Heer, ons hart is vol lof
Wij verhogen uw naam.
Wees verheven, o Heer mijn God
Glorie voor de Koning


DANK U WEL VOOR UW ZEGEN DEZE AVOND

Wat een wonder dat we samen voor Gods aangezicht mochten komen vanavond. Heeft u een getuigenis? Dan kunt u een bericht sturen naar info@presence.nl.

Bijdragen kan via www.presence.nl/ondersteunen of door een gift over te maken via NL89RABO0336177755 t.n.v. Stichting Presence.

Gods zegen gewenst!

 

BONUS SONGS

WAYMAKER

You are here, moving in our midst
I worship You, I worship You
You are here, working in this place
I worship You, I worship You

Way maker, miracle worker, promise keeper
Light in the darkness
My God, that is who You are

You are here, touching every heart
I worship You, I worship You
You are here, healing every heart
Healing every heart
I worship You, I worship You

You are here, turning lives around
I worship You, I worship You
You are here, mending every heart
I worship You,, I worship You

Way maker, miracle worker, promise keeper
Light in the darkness
My God, that is who You are

That is who You are
That is who You are

Even when I don’t see it, You’re working
Even when I don’t feel it, You’re working
You never stop, You never stop working
You never stop, You never stop working

Way maker, miracle worker, promise keeper
Light in the darkness
My God, that is who You are

WORSHIP MEDLEY

Our God Reigns
Our God Reigns
Forever Your Kingdom Reigns
Our God Reigns
Our God Reigns
Forever Your Kingdom Reigns

My beloved is the most beautiful
Among thousands and thousands
My beloved is the most beautiful
Among thousands and thousands

Yeshua, Yeshua

My beloved is the most beautiful
Among thousands and thousands
My beloved is the most beautiful
Among thousands and thousands

Yeshua, Yeshua

And Yours is the kingdom
Yours is the power
Yours is the glory forever, Amen

Yeshua, Yeshua

Who else is worthy
Who else is worthy
There is no one, only You, Jesus
Who else is worthy
Who else is worthy
There is no one, only You, Jesus

Lamb of God, anointed one
Who was and is and is to come
Seated on the throne above
Holy, Holy
Righteous one who shed His blood
You proved to us the Father’s love
Jesus Christ be lifted up
Holy, Holy

Lamb of God, anointed one
Who was and is and is to come
Seated on the throne above
Holy, Holy
Righteous one who shed His blood
You proved to us the Father’s love
Jesus Christ be lifted up

Who else is worthy
Who else is worthy
There is no one, only You, Jesus
Who else is worthy
Who else is worthy
There is no one, only You, Jesus

Watch live and subscribe DONATION · GEVEN